Rejestracja w serwisie ePODGiK

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wniosek o zgłaszanie prac geodezyjnych drogą
elektroniczną za pośrednictwem systemu iGeoMap

© 2017 GEO-SYSTEM dla PODGiK Wejherowo

2017-01-10 14:11:45