Login: Hasło:   13 sierpnia 2020  

Aktualności

2017-07-13 13:02:11 - Zintegrowane usługi WMS z uzbrojeniem terenu oraz ewidencją gruntów i budynków
Od początku lipca 2017 roku firma Geo-System Sp. z o.o. udostępniła dwie zbiorcze usługi WMS dotyczące uzbrojenia terenu (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) oraz ewidencji gruntów i budynków (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów). Usługi integrują pod jednym adresem URL przedmiotowe dane na podstawie usług WMS wystawionych przez powiaty. Adresy zbiorczych usług WMS to: Usługa integrująca uzbrojenie terenu była szczegółowo opisywana w lipcowym wydaniu Miesięcznika Geoinformacyjnego GEODETA.
Poniżej zaprezentowano poglądowe mapy, z powiatami których dane są aktualnie dostępne w ramach ww. usług, przy czym liczba powiatów cały czas się zwiększa.
Aktualny stan powiatów i statystyki wykorzystania usług, można zobaczyć na stronach internetowych odpowiadających adresom usług tj.: Połączenie przedstawionych usług, na obszarach gdzie są dostępne, znacznie poszerza zakres dostępnych danych przestrzennych. Poniżej przykład łącznej prezentacji danych z opisanych usług pochodzący z serwisie http://polska.e-mapa.net, w którym usługi te są domyślnie podłączone.

© 2007-2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2020