Login: Hasło:   23 września 2023  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerem telefonu 22 847-35-78 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski wydawanie danych (prace geodezyjne, wydruki map) z tej jednostki zostaje zablokowane do odwołania.

Aktualności
2023-09-11 - Modernizacja EGiB w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
W związku z pracami nad zasileniem baz EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów gminy Nadarzyn, tj. Kostowiec, Krakowiany, Młochów, Rozalin, Stara Wieś, Urzut, Wola Krakowiańska w powiecie pruszkowskim, w dniu 13.09.2023 roku wstrzymane zostanie generowanie danych do prac geodezyjnych i wniosków oraz udostępnianie map przez internet w gminie Nadarzyn. Po zasileniu baz, dla prac geodezyjnych zgłoszonych na wyżej wymienionych obrębach niezbędne będzie ponowne wygenerowanie danych.

Agnieszka Olewniczak


2023-08-18 - Prace serwisowe w Starostwie Powiatowym w Wołominie
W dniach 18-21.08.2023 r. (piątek-poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Wołominie przeprowadzone zostaną prace serwisowe w infrastrukturze teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wołominie.
W związku z powyższym od godz. 14:00 w piątek (18.08.2023) do poniedziałku (21.08.2023 r.) do godz. 10:00 przetwarzane prac oraz udostępnienie materiałów i map zostanie wstrzymane.

Dariusz Maślany


2023-08-16 - Modernizacja EGiB - powiat wołomiński, gmina Poświętne, obręb 0016 - Ostrowik
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim: obręb 0016 - Ostrowik, gmina Poświętne, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.
Planowane zakończenie: 5 grudnia 2023 roku.

Wykonawca modernizacji: OPEGIEKA Sp. z o.o., ul Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Kierownicy prac:
Tomasz Cier - tel. 502712685, tomasz.cier@opegieka.pl
Jarosław Kurowski - tel. 669977858, jaroslaw.kurowski@opegieka.pl

Dariusz Maślany - Geodeta Powiatowy

2023-08-03 - Informacja o przerwie w obsłudze wniosków ZUDP we Włodawie
Ze względu na okres urlopowy w Starostwie Powiatowym we Włodawie wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone w dniach 07-25 sierpnia 2023 będą obsługiwane od 28 sierpnia 2023. Za utrudnienia przepraszamy.

Katarzyna Weremczuk


2023-08-01 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Ze względu na okres urlopowy w dniach 7 - 11 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone w w/w terminie będą realizowane od 14 sierpnia 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Przewodnicząca ZUDP


© 2007-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2023