Login: Hasło:   1 lipca 2022  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerem telefonu 732-728-639 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Prowadzimy prace serwisowe w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Czas oczekiwania na materiały do prac geodezyjnych może ulec wydłużeniu.

Aktualności
2022-06-10 - Zmiany w walidatorze dot. rzędnych uzbrojenia terenu
Dla następujących kodów obiektów GEO-MAP: 17x2, 17x3, 47x1, 57x2, 57x3, 1728, 1729 zostanie wprowadzona w dniu 20 czerwca 2022 r. zmiana polegająca na konieczności pozostawienia atrybutów rzędne pustych.
W przypadku podania rzędnych ww. obiektów należy utworzyć obiekt o masce kodów 17x6, który w A3 zawiera prawidłowe rzędne.
Rozbudowa walidatora jest konieczna ze względu na dostosowanie baz do obowiązujących przepisów prawa.

Zespół ePODGiK


2022-05-20 - Zamówienie publiczne - Starostwo Powiatowe w Giżycku
Starostwo Powiatowe w Giżycku informuje o postepowaniu na udzielenie zamówienia publicznego: "Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej - etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu giżyckiego". Termin składania ofert 25.05.2022, szczegóły: Postępowanie: Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej - etap II - Platforma Zakupowa.

Piotr Czerep


2022-05-20 - Konwersja baz w powiecie garwolińskim
Od dnia 20 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie prowadzona jest konwersja baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do obecnie obowiązujących przepisów.
W nowej strukturze baz danych w oprogramowaniu Ewmapa 14 nie będzie można zaimportować plików wygenerowanych z baz danych Ewmapa 13.
W związku z powyższym zablokowano możliwość generowania plików i przesyłania dokumentacji geodezyjnej w celu jej weryfikacji.
O zakończeniu prac poinformujemy na bieżąco.

Elżbieta Adamiak


2022-05-19 - Plebiscyt na `Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK`
W dniu 19 maja 2022 roku ogłoszono plebiscyt na "Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK". Do 31 sierpnia 2022 r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 30 września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji w Jachrance czyli 18 września 2022r. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największą liczbę punktów.

© 2007-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2022