Login: Hasło:   11 grudnia 2023  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod adresem e-mail . Na zgłoszenia reagujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z powodu prac serwisowych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zgłoszone prace i zamówione materiały nie są przetwarzane do odwołania. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z urzędem.

Aktualności
2023-12-06 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
W najbliższy weekend tj. od dnia 8.12.2023 r. (piątek) od godz. 14.00 do dnia 11.12.2023 r. (poniedziałek) przeprowadzone zostaną prace serwisowe w infrastrukturze teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
W związku z powyższym przetwarzanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów i map przez internet w tym terminie, zostanie wstrzymane.

Sławomir Leczkowski


2023-11-22 - Zmiana w sposobie realizacji do pomocy technicznej serwisu ePODGiK
W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz koniecznością usprawnienia obsługi użytkowników zewnętrznych serwisu ePODGiK informujemy, że zmieniamy sposób zgłaszania pytań i problemów w zakresie działania serwisu ePODGiK tylko i wyłącznie dla użytkowników zewnętrznych, w szczególności wykonawców geodezyjnych, projektantów sieci, czy osób dokonujących zakupu materiałów zasobu.
Pytania i problemy prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę .
Dzięki temu będziemy mogli zareagować na wszystkie zgłoszenia angażując do tego odpowiedni zespół. Prosimy przesyłać zgłoszenia serwisowe oraz pytania dotyczące obsługi serwisu ePODGiK. Jeżeli zgłaszana sprawa dotyczy konkretnego przypadku konieczne jest podanie nazwy urzędu oraz numeru sprawy (np. numer zgłoszenia pracy geodezyjnej, numer wniosku o naradę ZUD itd.).
Przypominamy, że w sprawach merytorycznych lub wątpliwościach natury prawnej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem. Natomiast pracownicy urzędów posiadają od dłuższego czasu do dyspozycji inny sposób komunikacji i pozostaje on bez zmian.

Zespół epodgik.pl


2023-11-21 - Aktualizacja EGiB w gminie Siennica, pow. miński
Informujemy, że dla gminy Siennicaw powiecie mińskim bazy EGiB zostały zaktualizowane danymi wynikającymi zdokumentacji geodezyjnej wykonanej do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym dla prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze gminy Siennica niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych i opracowanie plików roboczych baz danych na nowych, aktualnie wykazanych w EGiB danych.

Sławomir Olejnik


2023-11-20 - Modernizacja EGiB trzech obrębów w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
Informujemy, że dla trzech obrębów gminy Nadarzyn, tj. Nadarzyn, Strzeniówka, Wolica w powiecie pruszkowskim, bazy EGiB zostały zaktualizowane danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dla prac zgłoszonych na terenach wyżej wymienionych obrębów niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych.

Sławomir Leczkowski


2023-11-14 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
W dniu 16.11.2023 r. (czwartek) od godz. 16.00 do 17.11.2023 r. (piątek) do godz. 8.00 oraz od 24.11.2023 r. od godz. 14.00 do 27.11.2023 r (poniedziałek) przeprowadzone zostaną prace serwisowe infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W związku z powyższym przetwarzane prac geodezyjnych oraz udostępnienie materiałów i map w tych terminach zostanie wstrzymane.

Sławomir Leczkowski


© 2007-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2023