Login: Hasło:   16 stycznia 2021  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerami telefonów:
zgłaszanie prac geodezyjnych i pozostałe sprawy: 732-728-639
koordynacja i wnioski ZUDP: 783-034-318
w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Aktualności Subskrybuj aktualności na email
2020-12-28 - Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 31 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2021r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 4 stycznia 2021 r. już z nowym cennikiem.

Zespół ePODGiK


2020-12-11 - Bazy obiektowe w mieście Bisztynek
Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r . Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) Starosta Bartoszycki informuje, że w jednostce ewidencyjnej: - 280104_4 - miasto Bisztynek
powiat bartoszycki, województwo warmińsko- mazurskie, w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. prowadzone będą prace związane z odbiorem obiektowych baz danych GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi z dniem 22 grudnia 2020 r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy oddać w formie obiektowej oraz w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. W związku z tym, po dniu 14 grudnia 2020 prosimy wykonawców prac geodezyjnych o wstrzymanie się z przekazywaniem operatów technicznych do momentu zasilenia baz (21.12.2020r.). Po tym terminie prosimy o kontakt z obsługą PODGiK w Bartoszycach w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji.

Małgorzata Zarzeczna


2020-12-03 - Zmiana układu wysokościowego w powiecie pruszkowskim
W dniu 8.12.2020 r. zostaną przeliczone bazy numerycznej mapy zasadniczej prowadzone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pruszkowie z układu Kronsztadt 60 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
W dniu 8.12.2020 r. bazy mapy zasadniczej zostaną zablokowane i nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień wydruków map.
Po tym terminie prace geodezyjne muszą zawierać wyniki w układzie PL-EVRF2007-NH.
W przypadkach, dla których prace geodezyjne są zaawansowane (np. skompletowany operat, wykonane mapy bądź pliki aktualizacyjne) do dnia 31.12.2020 r. wyniki prac można przekazać w układzie Kronsztadt 60.
Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 8.12.2020 r. należy wygenerować jeszcze raz materiały. W pozostałych przypadkach w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 22 738-15-21, geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl).

Sławomir Leczkowski

więcej

2020-12-03 - Operat elektroniczny w powiecie mrągowskim
W dniu 3 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie wykorzystującym technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku.

Zespół ePODGiK


© 2007-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2021