Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod adresem e-mail . Na zgłoszenia reagujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Awaria infrastruktury informatycznej w UM Chełm, zgłoszone prace nie będą przetwarzane do czasu jej usunięcia.

Aktualności
2024-04-22 - Przerwa w powiecie międzychodzkim w zakresie przekazywania operatów
W dniach 30.04.2024 r. - 06.05.2024 r. zostaną przeprowadzone prace związane z aktualizacją powiatowej bazy GESUT dla terenu powiatu międzychodzkiego. W tych dniach możliwość składania operatów oraz generowania danych zostanie wstrzymana.
W przypadku prac zgłoszonych przed 30.04.2024 r. i składanych po 06.05.2024 r. należy ponownie wygenerować materiały po aktualizacji bazy GESUT (tj. po 06.05.2024 r.) i opracować wyniki pomiarów z wykorzystaniem aktualnych danych. Zakończenie prac oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu planowane jest na 07.05.2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dariusz Michałek

2024-04-18 - Warstwa struktury własności gruntów w portalach mapowych
W powiatowych portalach mapowych pojawiły się warstwy Struktury własności gruntów. Są to mapy tematyczne opracowane metodą chorochromatyczną (powierzchniową) wskazujące różnymi kolorami poszczególne grupy rejestrowe. Po zaznaczeniu warstwy i kliknięciu lewym przyciskiem myszy w obrębie obszaru mapy wyświetli się informacja o numerze i nazwie grupy rejestrowej oraz pojawi się link do legendy.
Informacje nie pozwalają ustalić danych właścicieli nieruchomości, ale pomogą w znalezieniu właściciela, gdy jest nim Skarb Państwa lub Jednostka Samorządu Terytorialnego.
Warstwa jest dostępna w powiatach: giżyckim, międzychodzkim, mińskim, mrągowskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wejherowskim, węgorzewskim, włodawskim i wołomińskim oraz w Chełmie.

Zespół epodgik.pl


2024-04-05 - Modernizacje EGiB w powiecie piaseczyńskim
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim, geodetów wykonujących prace geodezyjne w wymienionych poniżej obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Lp. Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny Data rozpoczęcia Planowane zakończenie
1 Góra Kalwaria - obszar wiejski 0010 Coniew 21 marca 2024 21 listopada 2024
2 Konstanin-Jeziorna - obszar wiejski 0002 Cieciszew 21 marca 2024 21 listopada 2024
3 Piaseczno - obszar wiejski 0004 Bąkówka 21 marca 2024 21 września 2024
4 Piaseczno - obszar wiejski 0027 Orzeszyn 21 marca 2024 21 października 2024

Wykonawca modernizacji: PUGKiP Tadeusz Piasek, tel. 451-595-588, e-mail: pugkip@interia.pl.

Barbara Czajkowska-Urban


2024-04-02 - Plebiscyt na najlepszy PODGiK
W dniu 29 marca 2024r. ogłoszony został plebiscyt na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK”. Do 1 czerwca 2024r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 1 czerwca 2023r. do 30 maja 2024 r.
Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości podczas IX edycji konferencji w Jachrance. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największa liczbę punktów.
Szczegółowe informacje o konferencji zostaną udostępnione już wkrótce.

2024-03-25 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Dębe Wielkie, pow. miński
W związku z pracami dotyczącymi Modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonymi dla obszaru całej gminy Dębe Wielkie (pow. miński) informujemy, że w dniu 26.03.2024 r. zostanie wstrzymanamożliwość przesyłania do weryfikacji opracowań geodezyjnych zgłoszonych na obszarze gminy Dębe Wielkie i dotyczących bazy danych EGiB.
Przewiduje się, że zakończenie prac modernizacyjnych oraz ponowne uruchomienie możliwości przesłania wyników prac do weryfikacji dla obszaru gminy Dębe Wielkie nastąpi w dniu 27maja 2024r.
Po zakończeniu prac oraz zasileniu baz wynikami modernizacji, dla wszystkich nie zakończonych prac geodezyjnych konieczne będzie wygenerowanie nowych danych do modyfikacji.
Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ślązak


© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024