Login: Hasło:   20 maja 2022  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerem telefonu 732-728-639 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Aktualności
2022-05-19 - Plebiscyt na `Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK`
W dniu 19 maja 2022 roku ogłoszono plebiscyt na "Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK". Do 31 sierpnia 2022 r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 30 września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji w Jachrance czyli 18 września 2022r. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największą liczbę punktów.

2022-05-12 - Dostosowanie baz danych w powiecie garwolińskim
W związku z aktualizacją baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT w przyszłym tygodniu na terenie powiatu garwolińskiego prosimy o wstrzymanie się z od dnia 14 maja 2022 roku z przesyłaniem dokumentów do weryfikacji. O terminie zaktualizowanych baz będziemy informować na bieżąco.

Elżbieta Adamiak


2022-05-10 - Dostosowanie baz danych w powiecie garwolińskim
W powiecie garwolińskim trwają prace nad konwersją baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT do obowiązującego modelu pojęciowego określonego w obowiązujących rozporządzeniach: z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
O przewidywanym terminie dostosowania baz danych w oprogramowaniu EWMAPA 14 poinformujemy w najbliższym czasie.

Elżbieta Adamiak


2022-03-11 - Zapytanie ofertowe - Starostwo Powiatowe w Giżycku
Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych - działka nr 1 obręb Żabinka, gmina Kruklanki.". Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Oferty w sposób określony w zapytaniu ofertowym składać można do 18 marca 2022 do godz. 10:00

Piotr Czerep


© 2007-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2022