Login: Hasło:   17 stycznia 2022  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerem telefonu 732-728-639 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Aktualności
2022-01-14 - Dane dla m. Łaskarzew - pow. garwoliński
W związku z zasileniem baz BDOT500 i GESUT dla miasta Łaskarzew, prosimy o wygenerowanie jeszcze raz materiałów oraz przygotowanie roboczej bazy danych na podstawie nowych danych.

Iwona Celej


2022-01-12 - Zmiana układu wysokościowego w powiecie międzychodzkim
W dniach 20 - 21.01.2022 r. zostaną przeprowadzone prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu międzychodzkiego. W tych dniach portal geodety oraz możliwość zakupu map będzie zablokowana.
Po tym terminie wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne przekazywane do PODGiK muszą zawierać wyniki opracowane w układzie PL-EVRF2007-NH.
W przypadku prac zgłoszonych przed 20.01.2022 r. należy ponownie wygenerować materiały po wdrożeniu nowego układu wysokościowego tj. po 21.01.2022 r.
Operaty techniczne składane do PODGiK do dnia wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH należy opracować i przekazać w dotychczasowym układzie wysokościowym.
Różnica pomiędzy układami Kronsztadt 86 i EVRF2007 dla terenu powiatu międzychodzkiego wynosi dh = 0,16 m.
Wdrożenie nowego układu wysokościowego obejmuje obszar powiatu z wyłączeniem obrębu: miasto Międzychód, gdzie do czasu zakończenia prac związanych z utworzeniem baz GESUT i BDOT500 obowiązywać będzie dotychczasowy układ Kronsztadt 86.

Dariusz Michałek


2022-01-10 - Dane dla m. Pilawy - pow. garwoliński
W związku z zasileniem baz BDOT500 i GESUT dla miasta Pilawy, prosimy o wygenerowanie jeszcze raz materiałów oraz przygotowanie roboczej bazy danych na podstawie nowych danych.

Iwona Celej


2021-12-30 - Bazy BDOT500 i GESUT w powiecie garwolińskim
W związku z pracami związanymi z bazami danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych:
  • miasto Garwolin,
  • miasto Łaskarzew,
  • miasto Pilawa.
do połowy stycznia będą zablokowane bazy BDOT500 i GESUT i nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych. Operaty techniczne wraz z roboczą baza danych, które zostały przesłane nie będą weryfikowane i zostaną odesłane Wykonawcy. Zwracamy się z prośbą o wstrzymanie przesyłania nowych operatów i roboczej bazy danych gdyż nie istnieje możliwość ich sprawdzenia. Wykonawcy prac geodezyjnych niezwłocznie zostaną poinformowani o odblokowaniu baz. Po odblokowaniu baz należy wygenerować ponownie materiały. Operaty z tych jednostek ewidencyjnych po odblokowaniu baz, będą weryfikowane i przyjmowane w pierwszej kolejności.

Iwona Celej


© 2007-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2021