Login: Hasło:   28 marca 2020  

NOWY NUMER! Pomoc techniczna serwisu ePODGiK jest świadczona pod numerem telefonu 732-728-639 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Aktualności Subskrybuj aktualności na email
2020-03-27 - Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Wołominie
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.66.2020 z dnia 27 marca 2020 r. z uwagi na stan epidemii od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.

2020-03-24 - Zasady obowiązujące przy składaniu i odbieraniu dokumentacji geodezyjnej pomiędzy Wykonawcami a PODGiK w Mińsku Mazowieckim
Mając na uwadze Zarządzenie Starosty Mińskiego w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz w trosce o bezpieczeństwo Wykonawców i pracowników urzędu wprowadza się następujące zasady dostarczania i odbierania dokumentów:
  • Dostarczanie do urzędu dokumentacji geodezyjnej w celu jej weryfikacji oraz dostarczanie dokumentów które mają podlegać uwierzytelnieniu może nastąpić w Punkcie Obsługi Interesanta zorganizowanym przed wejściem do budynku Starostwa przy ulicy Kościuszki 3, jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i konkretnej godziny z pracownikiem PODGiK - tel. 25 759 87 47.
  • Analogicznie ten sam sposób i w tym samym miejscu Wykonawca będzie mógł odebrać dokumenty, które zostały uwierzytelnione oraz dokumentacje z negatywnym wynikiem weryfikacji. Dokumenty wydawane będą bez pokwitowania odbioru, pracownik samodzielnie odnotowuje ten fakt na wniosku. Wszystkie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów muszą zostać wykonane wcześniej, nie można będzie ich wykonać w Punkcie Obsługi Interesanta.
  • Wykonawca nie ma możliwości bezpośredniego wstępu do zorganizowanego Punktu Obsługi Interesanta oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikiem PODGiK. Punkt ten ma umożliwiać jedynie przekazanie i odbiór dokumentacji przez przystosowane do tego celu okienko.
  • Dokumenty przekazywane do uwierzytelnienia nie mogą być opakowane w foliowe "koszulki", wszystkie dokumenty przekazane do PODGiK będą podlegały kwarantannie zanim zostaną przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom.
  • Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy bezwzględnie wpisać nr tel. oraz adres email, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (DOO).Po dokonaniu opłaty, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres email: podgik@powiatminski.pl. W tytule emaila należy podać identyfikator pracy geodezyjnej oraz słowo "uwierzytelnienie", co pozwoli usprawnić obsługę skrzynki pocztowej. Po zweryfikowaniu wykonania opłaty uwierzytelnione dokumenty zostaną przygotowane do wydania dla Wykonawcy w miejscu i w sposób opisany powyżej.
  • W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Interesanta niezbędne dokumenty może wysłać do Starostwa tradycyjną pocztą.
Obecnie, na skutek zamknięcia szkół i wynikającej stąd konieczności zapewnienia opieki dzieciom obsada PODGiK to około 50% pracowników, co przy tak dużej liczbie zgłoszeń prac geodezyjnych dodatkowo powoduje wydłużenie okresu oczekiwania na weryfikację i uwierzytelnienie dokumentów. Prosimy o uszanowanie w/w zasad w okresie zagrożenia epidemicznego.

Jolanta Nadłonek
Geodeta Powiatowy


2020-03-19 - Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Wołominie
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.55.2020 z dnia 18 marca 2020 r. z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego od dnia 19 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.

2020-03-19 - Bezpłatny kod GEO-MAP
Informujemy, że w związku z kryzysową sytuacją wynikająca z epidemii koronawirusa Zarząd Geo-System zdecydował o udostępnieniu dla wykonawców prac geodezyjnych bezpłatnych tygodniowych licencji na pełną wersję programu GEO-MAP w tym trudnym czasie.
Licencja wykorzystująca kod internetowy będzie udostępniania wszystkim aktywnym zarejestrowanym w ePODGiK wykonawcom, którzy mają rozpoczętą przynajmniej jedną pracę geodezyjną. Funkcja jest dostępna w menu po lewej stronie
Licencja w momencie pobrania będzie od razu aktywna przez 7 dni od wygenerowania.
Akcja trwa od dnia dzisiejszego do odwołania.

© 2007-2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2020