Login: Hasło:   11 sierpnia 2020  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod numerem telefonu 732-728-639 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informujemy, że w związku z koniecznością uwzględnienia zmian prawnych wynikających ze zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które wchodzą w życie od 31 lipca 2020r. w czwartek, 30 lipca 2020r. o godzinie 14.00 zostanie tymczasowo wyłączona możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i zamawiania materiałów zasobu. Wszystkie i nieopłacone zgłoszenia zostaną automatycznie anulowane.
Wznowienie działania systemu po zmianie formularzy i aktualizacji oprogramowanie będzie możliwe od godziny 00:00 31 lipca 2020r. natomiast pełne włączenie obsług prac będzie uzależnione od aktualizacji oprogramowania dziedzinowego w poszczególnych ośrodkach dokumentacji.

Aktualności Subskrybuj aktualności na email
2020-08-05 - Wstrzymanie bieżącej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wołominie
Informujemy, że do dnia 17 sierpnia 2020 r zostaje wstrzymana bieżąca obsługa interesantów.
Wszystkie wnioski jak również prace geodezyjne do weryfikacji możemy nadać poprzez paczkomat InPost/Urząd24 z dowolnej lokalizacji InPost/Urząd24 lub możemy złożyć do wrzutni znajdującej się przy drzwiach wejściowych Wydziału Geodezji i Kartografii.
Odbiór materiałów do prac geodezyjnych jak również odbiór zamówionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie poprzez pocztę lub paczkomat InPost/Urząd24.
Telefony kontaktowe

Dariusz Maślany


2020-07-28 - Ogłoszenie Geodety Powiatowego z Mińska Mazowieckiego
Poniżej zamieszczamy krótką informację od Pani Jolanty Małgorzaty Nadłonek:

Szanowni Państwo Geodeci
Zdecydowałam, że w dniu 30 lipca 2020 r. przechodzę na emeryturę. Po 38 latach pracy przyszedł czas na odpoczynek. Bardzo serdecznie dziękuję za te wspólne lata. Lata, które przyniosły dużo pracy ale i dużo radości. Miałam wielką przyjemność kontaktów czy pracy z Państwem, ludźmi wyjątkowymi, mądrymi, obdarzonymi pasją. I za to serdecznie dziękuję.
Życzę Państwu aby ta nasza geodezja cieszyła się uznaniem, a świadczone usługi budziły szacunek i respekt. Życzę zadowolenia w życiu osobistym , zawodowym, szybkiego powrotu świata bez ograniczeń z powodu pandemii.
Z podziękowaniem
Jolanta Małgorzata Nadłonek - Geodeta Powiatowy

2020-06-24 - Zmiany w zamawianiu osnowy geodezyjnej
Od dnia 24 czerwca 2020 roku zmienił się sposób udostępniania współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej do zgłaszanej pracy geodezyjnej. Od tej pory współrzędne punktów osnowy będą automatycznie wydawane dla wszystkich punktów w zakresie powiększonym o odpowiedni bufor do każdej zgłaszanej pracy geodezyjnej. W formularzu zgłaszania pracy geodezyjnej Wykonawca będzie mógł zdecydować o tym czy chce dostać w paczce danych opisy topograficzne punktów osnowy. Zgodnie z uchwaloną zmianą ustawy PGiK współrzędne i opisy topograficzne nie podlegają opłatom i można je wykorzystywać bez wystawiania dokumentu licencji. Tym samym wszystkie punkty osnowy udostępnione na portalu mapowym mogą być bez ograniczeń wykorzystywane do realizacji prac geodezyjnych.

Zespół ePODGiK


2020-06-23 - Zmiany w ePODGiK dot. obsługi prac geodezyjnych
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie "Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19" (Dz. U. 2020, poz. 1086), od dnia 24 czerwca 2020 roku wprowadzamy następujące zmiany w iGeoMap/ePODGiK w zakresie obsługi prac geodezyjnych:
  1. zostaje wyłączona możliwość zgłaszania prac o asortymencie "Tyczenie obiektu bud.",
  2. nie będą naliczane opłaty za pozycje cennikowe 5.2 - współrzędne punktów osnowy geodezyjnej oraz 5.3 - opisy topograficzne osnowy geodezyjnej
  3. zostaje wyłączona możliwość dokupowania współrzędnych oraz opisów osnowy geodezyjnej w ramach zgłoszenia uzupełniającego.
Od 24 czerwca 2020 wykonawcy prac geodezyjnych będą mogli korzystać bez wnoszenia opłat i uzyskiwania dokumentów licencji ze współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy szczegółowej. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej wykonawcy mogą pozyskiwać w portalach mapowych oraz otrzymywać jak do tej pory w przygotowanych materiałach do zgłoszonych prac.

Zespół ePODGiK


© 2007-2020 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2020