Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

lipiec 2008

2008-07-19 - Automatyczne wypisy z ewidencji gruntów
Od 2008-07-19 PODGIK w Ożarowie Maz. i PODGIK w Mińsku Maz. rozpoczęły wydawanie wypisów z Ewidencji Gruntów również do prac związanych z aktualizacją mapy zasadniczej. W Ożarowie wypisy wydawane są dla wszystkich działek objętych obszarem zgłoszenia, natomiast w Mińsku dla działki przedmiotowej. Wydawanie wypisów dla innych asortymentów pozostaje bez zmian.

2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024