Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

lipiec 2009

2009-07-07 - 20 000 zgłoszeń w serwisie iGeoMap
Liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap w dniu 7 lipca br. przekroczyła 20 000. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zgłoszono ok. 10 tys. prac, co jest porównywalne z całym rokiem 2008. Rozkład prac zgłaszanych tą drogą w rozkładzie miesięcznym (od czerwca 2008 do 07.07.2009r.) przedstawiono na poniższym wykresie.
Obecnie iGeoMap działa w ośmiu ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W serwisie zarejestrowanych jest przeszło 450 firm oraz ponad 1000 geodetów uprawnionych. Rozkład prac tradycyjnych i internetowych w roku 2009 dla poszczególnych ośrodków dokumentacji przedstawiono na poniższym wykresie.Najwięcej internetowych prac zgłaszanych jest w ośrodku dokumentacji w Wołominie, natomiast na pierwszym miejscu pod względem procentowego udziału prac zgłaszanych elektronicznie jest PODGiK Szczecinek, gdzie 90% prac jest zgłoszonych internetowo i opracowanych automatycznie.

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024