Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

marzec 2022

2022-03-11 - Zapytanie ofertowe - Starostwo Powiatowe w Giżycku
Zapraszamy do składania ofert do zapytania ofertowego pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych - działka nr 1 obręb Żabinka, gmina Kruklanki.". Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Oferty w sposób określony w zapytaniu ofertowym składać można do 18 marca 2022 do godz. 10:00

Piotr Czerep


2022-03-02 - Zmiana układu wysokościowego w powiecie wejherowskim
W następstwie zakończenia prac związanych modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu wejherowskiego, 4 marca 2022 roku (piątek) dane wysokościowe mapy zasadniczej zostaną przeliczone z układu Kronsztadt 86 do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH.
Tego dnia mapa zasadnicza zostanie zablokowana, nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień na mapy.
Od 5 marca br. prace geodezyjne muszą zawierać dane w układzie PL-EVRF2007-NH. Wyjątek mogą stanowić zaawansowane prace geodezyjne (np. skompletowany operat, wykonane mapy i pliki aktualizacyjne),których wyniki będzie można przekazać w układzie Kronsztadt 86.
Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 4 marca 2022 r. należy ponownie wygenerować materiały. W razie konieczności, w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z ośrodkiem dokumentacji (tel. 58 572-94-64, e-mail: odgk.db@powiat.wejherowo.pl).
Różnica wysokości między układami Kronsztadt 86 a EVRF2007, dla potrzeb mapy zasadniczej, wynosi dla obszaru całego powiatu dh = +0.16 m.

Joanna Charytanowicz


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024