Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

marzec 2020

2020-03-27 - Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Wołominie
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.66.2020 z dnia 27 marca 2020 r. z uwagi na stan epidemii od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.

2020-03-24 - Zasady obowiązujące przy składaniu i odbieraniu dokumentacji geodezyjnej pomiędzy Wykonawcami a PODGiK w Mińsku Mazowieckim
Mając na uwadze Zarządzenie Starosty Mińskiego w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz w trosce o bezpieczeństwo Wykonawców i pracowników urzędu wprowadza się następujące zasady dostarczania i odbierania dokumentów:
  • Dostarczanie do urzędu dokumentacji geodezyjnej w celu jej weryfikacji oraz dostarczanie dokumentów które mają podlegać uwierzytelnieniu może nastąpić w Punkcie Obsługi Interesanta zorganizowanym przed wejściem do budynku Starostwa przy ulicy Kościuszki 3, jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i konkretnej godziny z pracownikiem PODGiK - tel. 25 759 87 47.
  • Analogicznie ten sam sposób i w tym samym miejscu Wykonawca będzie mógł odebrać dokumenty, które zostały uwierzytelnione oraz dokumentacje z negatywnym wynikiem weryfikacji. Dokumenty wydawane będą bez pokwitowania odbioru, pracownik samodzielnie odnotowuje ten fakt na wniosku. Wszystkie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów muszą zostać wykonane wcześniej, nie można będzie ich wykonać w Punkcie Obsługi Interesanta.
  • Wykonawca nie ma możliwości bezpośredniego wstępu do zorganizowanego Punktu Obsługi Interesanta oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikiem PODGiK. Punkt ten ma umożliwiać jedynie przekazanie i odbiór dokumentacji przez przystosowane do tego celu okienko.
  • Dokumenty przekazywane do uwierzytelnienia nie mogą być opakowane w foliowe "koszulki", wszystkie dokumenty przekazane do PODGiK będą podlegały kwarantannie zanim zostaną przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom.
  • Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy bezwzględnie wpisać nr tel. oraz adres email, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (DOO).Po dokonaniu opłaty, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres email: podgik@powiatminski.pl. W tytule emaila należy podać identyfikator pracy geodezyjnej oraz słowo "uwierzytelnienie", co pozwoli usprawnić obsługę skrzynki pocztowej. Po zweryfikowaniu wykonania opłaty uwierzytelnione dokumenty zostaną przygotowane do wydania dla Wykonawcy w miejscu i w sposób opisany powyżej.
  • W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Interesanta niezbędne dokumenty może wysłać do Starostwa tradycyjną pocztą.
Obecnie, na skutek zamknięcia szkół i wynikającej stąd konieczności zapewnienia opieki dzieciom obsada PODGiK to około 50% pracowników, co przy tak dużej liczbie zgłoszeń prac geodezyjnych dodatkowo powoduje wydłużenie okresu oczekiwania na weryfikację i uwierzytelnienie dokumentów. Prosimy o uszanowanie w/w zasad w okresie zagrożenia epidemicznego.

Jolanta Nadłonek
Geodeta Powiatowy


2020-03-19 - Dostarczanie dokumentacji geodezyjnej do PODGiK Wołomin
Informuję o zasadach obowiązujących przy składaniu operatów technicznych, składaniu i odbieraniu dokumentów w zakresie uwierzytelnienia. Składanie i odbieranie dokumentacji będzie się odbywać bez udziału pracownika Starostwa, w opisany poniżej sposób. Nie dopuszcza się przemieszczania osób przynoszących/odbierających dokumentację poza obrębem klatki schodowej w obrębie parteru i pokoju nr 1. Zasady obowiązują do odwołania.
Realizacja tych czynności możliwa jest jedynie poprzez wcześniejsze umówienie telefoniczne tel. 22 346-12-15 (na określoną godzinę). Wszelkie dokumenty pozostawiane mogą być wyłącznie w przygotowanych pojemnikach w pokoju nr 1 (na parterze). Nie dopuszcza się pozostawiania dokumentacji w innych miejscach. Dokumentacja nie powinna być opakowana w foliowe "koszulki", a posiadająca teczki powinna być pozostawiana jako spięta, na teczce. Złożona dokumentacja przechodzić będzie kilkudniową kwarantannę.
Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy obowiązkowo wpisać adres email, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty, należy przesłać stosowną informację na adres email podgik@powiat-wolominski.pl (w tytule nr. opracowania oraz słowo "uwierzytelnienie"), co umożliwi sprawną obsługę czynności ze strony ośrodka. Po dokonaniu uwierzytelnienia zostanie przekazana (email/telefon) stosowna informacja z ośrodka o przygotowaniu dokumentacji. Dokumentacja zostanie przygotowana jako wyłożona do obioru w pokoju nr 1, z kopią wniosku o uwierzytelnienie, na którym należy pokwitować własnym długopisem jej odbiór. Wydanie dokumentacji odbywać się będzie bez udziału pracownika Starostwa.
Analogiczne do powyższych zasady dotyczą odbioru dokumentacji, która uzyskała negatywny wynik weryfikacji oraz jej ponownego składania.
Powyższe zasady mają na względzie uproszczenie proceduralne, przy zachowaniu odpowiednich zasad w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Prosimy o ich uszanowanie i dostosowanie się, w celu umożliwienia zachowania funkcjonowania procedur związanych z przyjmowaniem wyników opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Marcin Sosiński
geodeta powiatowy


2020-03-19 - Bezpłatny kod GEO-MAP
Informujemy, że w związku z kryzysową sytuacją wynikająca z epidemii koronawirusa Zarząd Geo-System zdecydował o udostępnieniu dla wykonawców prac geodezyjnych bezpłatnych tygodniowych licencji na pełną wersję programu GEO-MAP w tym trudnym czasie.
Licencja wykorzystująca kod internetowy będzie udostępniania wszystkim aktywnym zarejestrowanym w ePODGiK wykonawcom, którzy mają rozpoczętą przynajmniej jedną pracę geodezyjną. Funkcja jest dostępna w menu po lewej stronie
Licencja w momencie pobrania będzie od razu aktywna przez 7 dni od wygenerowania.
Akcja trwa od dnia dzisiejszego do odwołania.

2020-03-19 - Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Wołominie
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.55.2020 z dnia 18 marca 2020 r. z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego od dnia 19 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. Starostwo czynne będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.

2020-03-16 - Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego w Wołominie
W dniu 16 marca 2020r. w serwisie wolominski.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach (format papieru, kolorystyka) zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

2020-03-12 - Ogłoszenie zespołu ePODGiK
W związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy wszystkich użytkowników ePODGiK aby ograniczyć swoje wizyty w PODGiK do niezbędnego minimum.
W przypadku zakupu materiałów przypominamy, że w wielu powiatach można dokonać zakupu kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, zakupu transakcji RCiWN, czy zakupu uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem właściwego powiatowego portalu mapowego.
Zwracamy się również do jednostek wykonawstwa geodezyjnego i projektantów o ograniczenie wizyt w PODGiK do tych niezbędnych tj. ewentualnego odbioru przygotowanych materiałów, które są w postaci analogowej. Preferowana jest elektroniczna komunikacja z PODGiK jak również składanie operatów w formie elektronicznej w powiatach, gdzie taka funkcjonalność jest już oferowana.

Życzymy zdrowia!
Zespół ePODGiK


2020-03-12 - Ostatnie dni na oddanie głosu na PODGiK
Szanowni Państwo, w związku z kończącym się w dniu 16 marca terminem PLEBISCYTU GUGIK zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli okazji, aby oddać swój głosu na jeden z powiatów korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.

2020-03-06 - Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w powiecie giżyckim
Informujemy, iż na terenie całego Powiatu Giżyckiego od 10 marca 2020 roku obowiązywał będzie układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH Amsterdam.
W sprawie rzędnych punktów osnowy geodezyjnej prosimy o bezpośredni kontakt ze Starostwem Powiatowym w Giżycku.

Piotr Czerep


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024