Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

grudzień 2013

2013-12-31 - VII list otwarty do Głównego Geodety Kraju
W dniu 31 grudnia 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z udostępnieniem przez GUGiK treści umowy dotyczącej systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałego w wyniku projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".

2013-12-20 - 800 serwisów iMPA
W dniu 19 grudnia 2013r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Opole (http://opole.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie opolskim pracująca w systemie iMPA, a liczna wdrożeń systemu w Polsce osiągnęła 800.
Na chwilę obecną liczba jednostek w województwie opolskim wykorzystujących system iMPA wzrosła do 17%. wszystkich gmin Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.
Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2013 liczba wdrożeń systemu iMPA zwiększyła się o 400 nowych lokalizacji.

2013-12-11 - iGeoMap/ePODGiK w powiecie garwolińskim
W dniu 11 grudnia 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Dostęp możliwy jest ze strony internetowej PODGiKu w Garwolinie – http://garwolin.podgik.pl.
Powiat garwoliński jest kolejnym powiatem województwie mazowieckim, w którym uruchomiono system zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet. W tym roku w powiecie pruszkowskim w ten sposób zgłoszono 91% prac a w powiecie mińskim 89%. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) i tradycyjnie (kolor zielony) w powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK. Średni procentowy udział prac elektronicznych zgłoszonych przez ePODGiK wynosi już ponad 70%.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1586 firm geodezyjnych oraz 1841 geodetów uprawnionych, a liczba zgłoszonych dotychczas prac przekroczyła już 240 tys.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Oprócz standardowych danych (zgłoszenia pracy geodezyjnej, danych wektorowych w formacie MAP, wykazu materiałów, opisów topograficznych, wypisów z ewidencji gruntów) wydawane są także dane w systemie EWMAPA.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu funkcjonuje powiatowy portal mapowy, dostępny pod adresem http://garwolinski.e-mapa.net integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną.

2013-12-10 - Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012
Z satysfakcją informujemy, że międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland po raz kolejny przyznała nam Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2012.

2013-12-02 - 777 serwisów iMPA
W dniu 2 grudnia 2013r. został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Mikołajki (http://mikolajki.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim pracująca w systemie iMPA oraz 777 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym zostały opublikowane także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na chwilę obecną liczba jednostek wykorzystujących system iMPA wzrosła w tym województwie do 27%. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024