Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Aktualności

grudzień 2020

2020-12-28 - Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 31 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2021r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 4 stycznia 2021 r. już z nowym cennikiem.

Zespół ePODGiK


2020-12-11 - Bazy obiektowe w mieście Bisztynek
Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r . Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) Starosta Bartoszycki informuje, że w jednostce ewidencyjnej: - 280104_4 - miasto Bisztynek
powiat bartoszycki, województwo warmińsko- mazurskie, w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. prowadzone będą prace związane z odbiorem obiektowych baz danych GESUT, BDOT500. Przewiduje się, że wdrożenie baz danych nastąpi z dniem 22 grudnia 2020 r. Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy oddać w formie obiektowej oraz w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. W związku z tym, po dniu 14 grudnia 2020 prosimy wykonawców prac geodezyjnych o wstrzymanie się z przekazywaniem operatów technicznych do momentu zasilenia baz (21.12.2020r.). Po tym terminie prosimy o kontakt z obsługą PODGiK w Bartoszycach w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji.

Małgorzata Zarzeczna


2020-12-03 - Operat elektroniczny w powiecie mrągowskim
W dniu 3 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie wykorzystującym technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku.

Zespół ePODGiK


2020-12-03 - Zmiana układu wysokościowego w powiecie pruszkowskim
W dniu 8.12.2020 r. zostaną przeliczone bazy numerycznej mapy zasadniczej prowadzone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Pruszkowie z układu Kronsztadt 60 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
W dniu 8.12.2020 r. bazy mapy zasadniczej zostaną zablokowane i nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień wydruków map.
Po tym terminie prace geodezyjne muszą zawierać wyniki w układzie PL-EVRF2007-NH.
W przypadkach, dla których prace geodezyjne są zaawansowane (np. skompletowany operat, wykonane mapy bądź pliki aktualizacyjne) do dnia 31.12.2020 r. wyniki prac można przekazać w układzie Kronsztadt 60.
Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 8.12.2020 r. należy wygenerować jeszcze raz materiały. W pozostałych przypadkach w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 22 738-15-21, geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl).

Różnice między układami Kronsztadt 60 a EVRF2007 wynoszą:

  1. gmina i miasto Brwinów bez obrębów Owczarnia, Żółwin, Terenia - dh=0.086 m
  2. gmina Brwinów obręby Owczarnia, Żółwin, Terenia - dh=0.096 m
  3. gmina Michałowice - dh = 0.084 m
  4. gmina Nadarzyn - dh = 0.095 m
  5. miasto Piastów - dh = 0.081 m
  6. miasto Pruszków - dh = 0.082 m
  7. gmina Raszyn - dh = 0.087 m

Sławomir Leczkowski


2020-12-02 - Informacja dotycząca zmian w podpisie zaufanym od 1.12.2020

W związku ze zmianami na stronie usługi podpisu zaufanego wprowadzonymi 1 grudnia 2020r. informujemy, że w przypadku chęci wykorzystania PZ do do podpisywania operatów podpisem zaufanym to prosimy o korzystanie z niniejszego linku, który pozwala na wygenerowanie XMLa tak jak do tej pory, aby mógł być on obsłużony bez problemów w ePODGiK:

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true

Można też przejść do tej zakładki ze strony głównej podpisu zaufanego jak na ilustracji poniżej:


2024 IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024