Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

listopad 2013

2013-11-29 - VI list otwarty do Głównego Geodety Kraju
W dniu 29 listopada 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z odpowiedzią GUGiK udzieloną na zapytanie złożone w trybie dostępu do informacji publicznej. Zapytanie dotyczyło stworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałego w wyniku projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".

2013-11-14 - Geo-System Gepardem Biznesu 2013
Firma Geo-System Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Geparda Biznesu 2013 województwa mazowieckiego. Według Wywiadowni Handlowej InfoCredit wartość rynkowa firmy wzrosła z 3,5 miliona złotych w marcu 2012 do ponad 8,5 miliona złotych w marcu 2013 roku. Do rankingu zostały wybrane te firmy, które w latach 2011-2012 miały każdego roku przynajmniej milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

2013-11-08 - 750 serwisów iMPA
W dniu 8 listopada 2013r. został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Dubeninki (http://dubeninki.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim pracująca w systemie iMPA oraz 750 wdrożenie w Polsce.
Na chwilę obecną liczba jednostek wykorzystujących system iMPA wzrosła w tym województwie do 25%. Miło jest nam poinformować, że w skali Polski procentowy udział gmin wykorzystujących system iMPA przekroczył 30%. Warty odnotowania jest również wzrost wdrożeń na Pomorzu do 75%, co przedstawiono na wykresie.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024