Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

grudzień 2009

2009-12-16 - ePODGiK Innowacyjną Usługą w konkursie Liderzy Innowacji 2009
Usługa ePODGiK firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. została laureatem mazowieckiej i krajowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" w kategorii firma mikro.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji, a jego ideą jest propagowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i zasięg ogólnopolski.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z niedawnym przekroczeniem 30 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem tej usługi.


2009-12-10 - Aktualności z ePODGiK na skrzynkę email
W dniu wczorajszym wprowadzona została nowa funkcjonalność w serwisie ePODGiK, która umożliwia otrzymywanie wiadomości, które pojawiają się w dziale aktualności na skrzynkę email. Aby z niej skorzystać należy kliknąć w ikonkę subskrypcji obok nagłówka "Aktualności", a następnie podać swój email. Po wykonaniu tych czynności dostaną Państwo wiadomość na skrzynkę z potwierdzeniem.

2009-12-07 - PUWG 2000 w powiecie wołomińskim

W powiecie wołomińskim zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od dnia 7 grudnia 2009 roku obowiązuje PUWG 2000 (strefa 7) w miejsce układu Warszawa 75 i PUWG 1965. Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP.

Parametry transformacji do wykorzystania w oprogramowaniu GEO-MAP znajdują się na stronie PODGiK w dziale PLIKI. Opis wykorzystania parametrów do transformacji w programie GEO-MAP znajduje się w dziale POMOC na stronie firmy Geo-System Sp. z o.o.

Dostęp do wartości współrzędnych w obu układach jest możliwy z poziomu serwisu iGeoMap po kliknięciu prawym klawiszem myszy na symbolu wybranego punktu osnowy i wybrania z menu kontekstowego pozycji Stowarzyszone pliki | Współrzędne. Po wpisaniu numeru uprawnień i hasła pojawi się tabela zawierającą współrzędne w obu układach, z poziomu której można również pobierać opis topograficzny.Bardziej zaawansowanym sposobem pobrania współrzędnych jest wykonanie tego jednocześnie dla większej liczby punktów:
1. Tworzymy marker,
2. Wchodzimy do menu Osnowa | wewnątrz markera | Wszystkie układy.W górnym prawym rogu okna wybieramy pozycję Układ 2000 XY i otrzymujemy zestawienie współrzędnych w wybranym układzie.Z poziomu tego okna możemy również wydrukować zestawienie współrzędnych, zapisać je do pliku czy też pobrać opisy topograficzne.

Szczegółowy opis można pobrać w postaci dokumentu PDF.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024