Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

grudzień 2023

2023-12-29 - Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
W dniach 04 - 08.01.2024 r. zostaną przeprowadzone prace związane z aktualizacją powiatowej bazy GESUT dla terenu powiatu międzychodzkiego. W tych dniach portal geodety oraz możliwość zakupu map zostaną wstrzymane.
W przypadku prac zgłoszonych przed 08.01.2024 r. i składanych po 08.01.2024 r należy ponownie wygenerować materiały po aktualizacji bazy GESUT (tj. po 08.01.2024 r.) i opracować wyniki pomiarów z wykorzystaniem aktualnych danych.
Zakończenie prac oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu planowane jest na 09.01.2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dariusz Michałek


2023-12-29 - Informacja Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Informuję, że w Starostwie Powiatowym w Piasecznie dzień 2 stycznia 2024 r jest dniem ustawowo wolnym od pracy, czyli nie wlicza się do dni roboczych, o których mowa w art. 12b ust.1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Podstawa prawna Zarządzenie Starosty Piaseczyńskiego nr 67/ORG/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 r.

Ewa Wiśniewska


2023-12-19 - Czasowe wstrzymanie zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 29 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1 stycznia 2024 r., natomiast uruchomienie, możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane są na dzień 2 stycznia 2024 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2024 roku wyniesie 138,39 zł.

Zespół ePODGiK


2023-12-19 - Informacja Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
W związku z pracami mającymi na celu dostosowanie baz danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego, od dnia 8 stycznia 2024r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu ePODGIK Powiatu Węgorzewskiego.
Od dnia 8 stycznia 2024 r. godz. 15:00 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu oraz plików modyfikujących. Jest to data, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych w układzie Kronsztad60. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.
Na dzień 22 stycznia 2024 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu ePODGIK tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Węgorzewie (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być w nowym układzie wysokościowym.
Dla prac przekazywanych po 22 stycznia 2024 r, (także zgłoszonych w okresie od 8 do 22 stycznia 2024 r.), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Węgorzewie.
Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.
W przypadku szybszego zakończenia aktualizacji do nowego układu wysokościowego pełne funkcjonowanie serwisu zostanie przywrócone wcześniej.

Geodeta Powiatowy
Alicja Józefowicz


2023-12-06 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
W najbliższy weekend tj. od dnia 8.12.2023 r. (piątek) od godz. 14.00 do dnia 11.12.2023 r. (poniedziałek) przeprowadzone zostaną prace serwisowe w infrastrukturze teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
W związku z powyższym przetwarzanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów i map przez internet w tym terminie, zostanie wstrzymane.

Sławomir Leczkowski


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024