Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

styczeń 2020

2020-01-22 - Zachęcamy do oddania głosu na Najlepszy PODGiK w Polsce
W związku z ogłoszonym przez GUGIK plebiscytem na Najlepszy PODGiK w Polsce zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie i oddania głosu na jeden z ośrodków, z których na co dzień korzystają Państwo za pośrednictwem technologii iGeoMap/ePODGiK. Szczegółowe informacje na temat plebiscytu oraz serwis do głosowania znajdą Państwo na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/

2020-01-14 - Przesyłanie plików roboczej bazy danych za pomocą serwisu ePODGiK w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
Uprzejmie informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że z dniem 15 lutego 2020 r. w powiecie piaseczyńskim zostaje wprowadzony obowiązek przekazywania wyników opracowań geodezyjnych w formie plików wsadowych wygenerowanych z roboczej bazy danych i zapisanych w standardzie aplikacji GEO-MAP wraz z kompletną dokumentacją złożoną w postaci operatu technicznego, i tym samym od dnia 15 lutego 2020 r. będzie egzekwowany zapis § 71 ust. 2 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz 1572).

Jolanta Komosa


2020-01-09 - Przedłużenie promocji na GEO-MAP z okazji 30-lecia firmy
Z powodu dużego zainteresowania promocją z okazji zbliżającego się trzydziestolecia istnienia naszej firmy Geo-System Sp. z o.o. z przyjemnością informujemy, że promocja została przedłużona do 29 lutego 2020 r.
Dla firm geodezyjnych zgłaszających prace geodezyjne z wykorzystaniem serwisu ePODGIK, wprowadzamy promocyjną sprzedaż aktualizacji licencji oraz możliwość zakupu nowych licencji na oprogramowanie GEO-MAP na następujących warunkach:
  1. Firmy posiadające aktualną licencję mogą wykupić aktualizację na kolejny okres z dodatkowym rabatem,
  2. Firmy, które posiadają GEO-MAP, ale nie odnowiły licencji w terminie otrzymają specjalną jednorazową możliwość odnowienia licencji na atrakcyjnych warunkach,
  3. Podmioty, które posiadają już przynajmniej jedną licencję GEO-MAP otrzymają rabat 60% na zakup nowej licencji.
  4. Podmioty, które dotąd nie posiadały oprogramowania GEO-MAP otrzymają rabat 50% na zakup nowej licencji.
Zamówienie w ofercie promocyjnej dostępne jest przy bezpośrednim kontakcie telefonicznym z naszą firmą pod numerem telefonu 22 847-35-80
Dziękujemy Państwu, że korzystacie z produkowanego przez naszą firmę oprogramowania i zapraszamy do skorzystania z promocji.
--
  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie firmy przynajmniej w jednym z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGIK oraz zgłoszenie w ciągu ostatniego roku przynajmniej trzech prac geodezyjnych.
  2. Promocja nie dotyczy urzędów i instytucji.

2020-01-02 - Przesyłanie plików roboczej bazy danych za pomocą serwisu ePODGiK
Uprzejmie informujemy Wykonawców, że od dnia 1.01.2020r. dla prac zgłoszonych drogą elektroniczną w powiecie mińskim za pomocą technologii iGeoMap/ePODGIK, pliki zawierające robocze bazy danych należy przesyłać poprzez serwis ePODGIK wykorzystując opcję "Prześlij plik roboczej bazy danych do ODGIK" dostępną po wybraniu konkretnej pracy geodezyjnej. Jeżeli Wykonawca przekazuje do PODGiK operat w postaci elektronicznej powinien natomiast wybrać opcję "Prześlij plik roboczej bazy danych i operat do ODGIK", która umożliwia jednoczesne przesłanie zarówno bazy roboczej jak i operatu elektronicznego. Ta opcja umożliwia również przesyłanie operatu hybrydowego.

Marek Ślązak


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024