Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

luty 2010

2010-02-25 - Mapy dla Kowalskiego
Przykładowy wydruk mapy dla powiatu poznańskiego
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 22 lutego w serwisie iGeoMap PODGiK powiatu poznańskiego (www.podgik.poznan.pl) oraz MODGiK miasta Chełm (www.mchelm.podgik.pl) została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca użytkownikom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego (nieaktualizowanych). Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach zadeklarowanych przez zamawiających (format papieru, kolorystyka). Link do pliku z przygotowaną mapą jest przesyłany użytkownikom e-mail'em, po dokonaniu przez nich stosownej opłaty z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych. Proces zamówienia mapy szczegółowo opisuje INSTRUKCJA.

Usługa, dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnego obciążenia serwera. W załączeniu przykładowy wydruk mapy uzyskanej w wyniku działania usługi.

Stosowane opłaty wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.


2010-02-17 - Licencje czasowe na oprogramowanie GEO-MAP
W systemie GEO-MAP od wersji 9.67 wprowadzono nową funkcjonalność związaną z wykorzystaniem licencji czasowych. Dzięki usłudze możliwy jest zakup licencji na dowolną liczbę dni za pomocą płatności internetowych. Usługa ta stanowi rozszerzenie funkcjonującej już opłaty licencyjnej z wykorzystaniem mikropłatności SMS. Zasady korzystania z usługi określa regulamin, a opłaty realizowane są przez serwis platnosci.pl. Opis wykorzystania licencji czasowej znajduje się na stronie faq.geo-system.com.pl.


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024