Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

grudzień 2019

2019-12-30 - Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00. Ponowne uruchomienie planowane jest w dniu 2 stycznia 2020 r. już z nowym cennikiem.

2019-12-18 - Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w powiecie garwolińskim
Dla powiatu garwolińskiego funkcjonuje układ wysokości PL-EVRF2007-NH W związku z powyższym prosi się Wykonawców prac geodezyjnych o przekazywanie nowych zmodyfikowanych zbiorów danych wraz z dokumentacja geodezyjną w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH.

Iwona Celej


2019-12-04 - Zmiana układu wysokościowego w powiecie garwolińskim
W dniach od 04.12.2019 r do 12.12.2019 r. prowadzone są prace związane z przeliczeniem wysokości do układu PL-EVRF2007-NH. Prawdopodobny termin przejścia na układ wysokości PL-EVRF2007-NH nastąpi w dniu 12.12.2019 r.
W związku z powyższym prosi się Wykonawców prac geodezyjnych o przekazywanie po tym terminie nowych zmodyfikowanych zbiorów danych wraz z dokumentacją z prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Współczynnik korygujący dla powiatu garwolińskiego (z wyłączeniem gminy Maciejowice i Trojanów) przeliczenia wysokości pomiędzy układem Kronsztad 86 a PL-EVRF-2007-NH wynosi +0.17 m i jest wprowadzony zgodnie z wzorem

HPL-EVRF2007-NH = HKRONSZTAD 86 + 0.17 m

Współczynnik dla gminy Maciejowice i Trojanów wynosi +0.18 m zgodnie ze wzorem

HPL-EVRF2007-NH = HKRONSZTAD 86 + 0.18 m

Iwona Celej


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024