Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

listopad 2008

2008-11-27 - Dodatkowe informacje na zgłoszeniu pracy
      W odpowiedzi na oczekiwania wyrażone na spotkaniach informacyjnych od dnia 27.11.2008r. wprowadzono generowanie w dokumencie zgłoszenia oznaczenia własnego wykonawcy podawanego w trakcie zgłaszania pracy i ułatwiającego później identyfikacje poszczególnych prac. Oznaczenie to powinno być widoczne na zgłoszeniu pod adresem firmy.

      Kolejne zmiany sugerowane przez wykonawców będą realizowane sukcesywnie. Jednocześnie niezależnie od tego zapraszamy do zgłaszania uwag do serwisu.

2008-11-20 - Po spotkaniu informacyjnym w Ożarowie
W dniu 19 listopada 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie wykonawców geodezyjnych z władzami powiatu i przedstawicielami firmy Geo-system Sp. z o.o. dostarczającej rozwiązania informatyczne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Głównym celem spotkania było przekazanie wykonawcom geodezyjnym informacji o działającym w powiecie internetowym systemie zgłaszania prac geodezyjnych oraz uzyskaniu ich opinii i sugestii z tym związanych.

Część wniosków i uwag użytkowników zgłoszonych podczas przyjęto do natychmiastowej realizacji, a większość pozostałych zostanie zrealizowana w najbliższym czasie.
Szerszą informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie www.geoforum.pl.

2008-11-06 - Ortofotomapa z Geoportalu w Geo-Map
      W związku z uruchomieniem serwisu Geoportal.gov.pl informujemy Państwa, że istnieje możliwość wykorzystania dostępnej tam ortofotomapy również w aplikacji Geo-Map.

      Informowaliśmy już, że Geo-Map od wersji 9.32 może być klientem WMS. Aby wykorzystać ogólnodostępną ortofotomapę należy pobrać paczkę z plikiem konfiguracyjnym WMS.cfg i umieścić go w katalogu UserSettings w instalacji programu. Specjalnie dla Państwa w paczce znajduje się również mapa powiatów Polski w układzie 1992. W przypadku braku posiadania konkretnych danych będą mogli Państwo oglądać prezentację ortofotomapy na tle powiatów.

       Ze względu na kompatybilność sugerujemy również aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji 9.41.1 wymaganej do prawidłowego oglądania orptofotmapy.


2008-11-05 - Odnowiony certyfikat dla iGeoMap
W związku z odnowieniem certyfikatu niektóre przeglądarki internetowe mogą wyświetlić komunikat o nieznanej cyforwej sygnaturze z zapytaniem o kontynuację.Nowy certyfikat dla apletu iGeoMap wymaga od użytkownika jednorazowego zatwierdzenia. Należy zaznaczyć Alway trust content from this publisher i wybrać Run.


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024