Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

luty 2024

2024-02-27 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Ze względu na okres urlopowy w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone w dniach 01-15 marca 2024 r. będą obsługiwane od 18 marca 2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Alicja Józefowicz


2024-02-19 - Usługa Przelewy24 dostępna w powiecie wołomińskim
Dziś, 19 lutego 2024 uruchomiliśmy możliwość wnoszenia opłat do Starostwa Powiatowego w Wołominie z wykorzystaniem usługi Przelewy24. Usługa ta umożliwia dokonywanie szybkich płatności BLIK. Dotychczasowa usługa płatności PayByNet jest dostępna bez zmian. Wybór pośrednika i sposobu płatności należy do osoby wnoszącej opłatę.

Zespół epodgik.pl


2024-02-13 - Klauzulowanie dokumentów - wyników prac geodezyjnych
Uruchomiliśmy możliwość przesyłania dokumentów elektronicznych (PDF) do oklauzulowania przez organ prowadzący PZGiK. Możliwość przesłania takich plików istnieje dla każdej pracy zgłoszonej po 31 lipca 2020 r., która została przyjęta do bazy. Odpowiedni przycisk znajduje się na stronie ze szczegółowymi informacjami dla pracy, w wierszu tabeli "status pracy".
W chwili obecnej taka możliwość jest włączona w starostwach: giżyckim, mrągowskim i wejherowskim.

AKTUALIZACJA 16 lutego 2024 usługa została włączona w powiecie piaseczyńskim.

Zespół epodgik.pl


2024-02-05 - Modernizacja EGiB dla obrębu Prace Duże, gmina Tarczyn, pow. piaseczyński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0024 – Prace Duże, gmina Tarczyn, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: PUGKiP Tadeusz Piasek
tel. 451-595-588, e-mail: pugkip@interia.pl
Data rozpoczęcia: 28 grudnia 2023 roku
Planowane zakończenie: 28 sierpnia 2024 roku

Barbara Czajkowska-Urban


2024-02-05 - Modernizacja EGiB dla obrębu Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: PUGKiP Tadeusz Piasek
tel. 451-595-588, e-mail: pugkip@interia.pl
Data rozpoczęcia: 28 grudnia 2023 roku
Planowane zakończenie: 28 lipca 2024 roku

Barbara Czajkowska-Urban


2024-02-02 - Modernizacja EGiB dla obrębów: 15-01 miasto Góra Kalwaria i Krzaki Czaplinkowskie, gmina Góra Kalwaria, pow. piaseczyński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: 15-01 miasto Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria, 0023 – Krzaki Czaplinkowskie, gmina Góra Kalwaria, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: InterTim Sp. z o.o.
tel. 605-111-405, e-mail: ewidencja@intertim.pl
Data rozpoczęcia: 14 listopada 2023 roku
Planowane zakończenie: 14 lipca 2024 roku

Barbara Czajkowska-Urban


2024-02-02 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, pow. piaseczyński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 – PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: PUGKiP Tadeusz Piasek
tel. 451-595-588, e-mail: pugkip@interia.pl
Data rozpoczęcia: 15 listopada 2023 roku
Planowane zakończenie: 15 maja 2024 roku

Barbara Czajkowska-Urban


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024