Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

sierpień 2013

2013-08-28 - 640 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (28 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta Ełk (http://melk.e-mapa.net/) w powiecie ełckim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 640. Tym samym powiat ełcki stał się kolejnym powiatem, w którym wszystkie gminy prowadzą rejestr EMUiA w oprogramowaniu iMPA.
Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach - udział gmin w województwie pomorskim wzrósł do 65%.

2013-08-22 - 630 serwisów iMPA
W dniu wczorajszym (21 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Giżycko (http://gizycko.e-mapa.net/) w powiecie giżyckim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 630.
Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach.

2013-08-14 - 620 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (14 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta Chodzież (http://mchodziez.e-mapa.net/). Jest to 620 wdrożenie i kolejna jednostka miejska korzystająca z technologii iMPA. Jednocześnie powiat chodzieski jest kolejnym powiatem, w którym wszystkie gminy prowadzą rejestr EMUiA w oprogramowaniu iMPA.
Statystyka wdrożeń w wiodących województwach zaprezentowana jest na wykresie.

2013-08-07 - 610 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (7 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta Działdowo (http://mdzialdowo.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka miejska korzystająca z technologii iMPA. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 610.
W systemie umieszczono również warstwę zagospodarowania przestrzennego, ofertę inwestycyjną oraz warstwę obiektów POI włącznie z gminną ewidencją zabytków – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez Urząd zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024