Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

styczeń 2014

2014-01-14 - 825 serwisów iMPA oraz nowe forum dotyczące numeracji adresowej.
W dniu 14 stycznia 2014r. został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Frombork (http://frombork.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim pracująca w systemie iMPA oraz 825 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym zostały opublikowane także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na chwilę obecną liczba jednostek wykorzystujących system iMPA wzrosła w tym województwie do 37% co stanowi piąty wynik wśród województw. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.
Informujemy również, że 7.01.2014r. uruchomiono forum poświęcone systemowi iMPA na stronie www.punktyadresowe.pl. Wszystkich użytkowników systemu zachęcamy do zarejestrowania się i uczestnictwa w wymianie poglądów i doświadczeń związanych z prowadzeniem baz adresowych.

2014-01-10 - ULA łączy adresy
W dniu dzisiejszym do usługi lokalizowania adresów (ULA) dodano bazę adresową miasta Leszno, która funkcjonuje w technologii firmy Sytherm‑Info.
Jest to początek integracji baz obu firm we wspólnej usłudze lokalizacji dostępnej pod adresem www.punktyadresowe.pl/lokalizacja.php. W najbliższym czasie do serwisu tego zostaną włączone inne bazy funkcjonujące w technologii Systherm-Info oraz bazy innych firm, które zadeklarowały chęć włączenia się do tej inicjatywy.
Usługa lokalizacji umożliwia jednolity i prosty sposób wykorzystania gminnych baz adresowych (zrealizowanych w technologiach różnych firm) do lokalizacji przestrzennej wybranego adresu, co schematycznie przedstawiono na rysunku poniżej. Jako przykład można wykorzystać adresy z miejscowości Choroszcz, ul. Szkolna 2 (baza Geo‑System) oraz Leszno, ul Mickiewicza 11 (baza Systherm-Info), które przekazujemy jako parametr do usługi celem uzyskania jego przestrzennej lokalizacji. Przykład wywołania przedstawiono poniżej:
http://punktyadresowe.pl/lokalizacja.php?adres=Choroszcz,Szkolna 2
http://punktyadresowe.pl/lokalizacja.php?adres=Leszno,Mickiewicza 11
Ważne jest przy tym, że użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adres się znajduje, ani jaka jest jej struktura. Wszystkim zajmuje się usługa lokalizacji, która na podstawie własnego rejestru baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy.

2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024