Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

listopad 2022

2022-11-23 - Zasady wprowadzania obiektów punktowych
Punkty 1 i 2 są cytatami z rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Punkty 3-5 dotyczą tylko specyfiki programu GEO-MAP i należy je stosować w lokalizacjach, gdzie zasób jest prowadzony w tym oprogramowaniu.
 1. W przypadku gdy dla danego obiektu dopuszcza się więcej niż jeden rodzaj geometrii, należy zastosować geometrię odpowiadającą charakterowi obiektu w terenie.
 2. W przypadku gdy dla danego obiektu dopuszcza się reprezentację geometryczną obiektu za pomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary (podłużny i poprzeczny) są mniejsze niż 0,75 m lub równe 0,75 m. W przypadku większych obiektów stosuje się reprezentację za pomocą poligonu.
  Przykłady obiektów:
  EGIB: podpora EGBO (kody GEO-MAP: 1314, 5314)
  BDOT500: fontanna OTDT (kody GEO-MAP: 1662, 5662)
  GESUT: studnia kanalizacyjna SUKS (kody GEO-MAP: 1722, 5722), wieża telekomunikacyjna SUTW (kody GEO-MAP: 1758, 5758)
 3. W przypadku obiektów, których kształt można określić w atrybucie (np. 1314, 1712, 1713) maksymalne wymiary wynoszą:
  1. dla obiektów prostokątnych (w tym kwadratowych): 0.75 m, (*r0.50x0.75, *r0.75); jeżeli jeden z wymiarów przekracza 0.75 m, to należy zmienić typ geometrii (*r0.50x0.80 jest niedozwolone)
  2. dla obiektów okrągłych: 0.375 m (promień okręgu), (*c0.375, *c0.3); jeżeli jeden z wymiarów przekracza 0.75 m, to należy zmienić typ geometrii (*c0.38 jest niedozwolone)
 4. Kształt obiektów może być tylko prostokątny, kwadratowy lub okrągły, bez dodatkowej prezentacji w postaci kresek pionowych i poziomych (przykłady błędnych zapisów: *CH0.75, *CV0.75, *CHV0.75).
 5. Stosowanie kształtu *h jest niedozwolone. Do przedstawienia szafy należy używać kodu 1709 lub 5709 + ustawienie rodzaju sieci w A1.

Zespół ePODGiK


2022-11-22 - Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Sulejówku, pow. miński
W związku z kończącymi się pracami dotyczącymi Modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonymi dla obszaru miasta Sulejówek (pow. miński) informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało wstrzymane automatyczne generowanie danych oraz aktualizacja mapy zasadniczej i EGiB dla prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze miasta Sulejówek.
Wykonawcy będą mogli zgłaszać nowe prace geodezyjne ale ich rejestracja oraz wygenerowanie danych do zgłoszenia nastąpi dopiero po zakończeniu prac.
Przewiduje się, że zakończenie prac modernizacyjnych oraz ponowne uruchomienie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych dla miasta Sulejówek nastąpi w dniu 29 listopada 2022r.
Prosimy, aby do tego czasu nie przekazywać dokumentacji geodezyjnej z tego obszaru do weryfikacji.
Po zakończeniu prac oraz zasileniu baz, dla nie zakończonych prac geodezyjnych konieczne będzie wygenerowanie nowych danych do modyfikacji.
Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ślązak


2022-11-09 - Modernizacje EGiB w pow. piaseczyńskim

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim

 1. obręb 0032 - Zakłady Zamienie, gmina Lesznowola,
 2. obręb 0033 - Zgorzała, gmina Lesznowola,

geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: HOMEPLEX GEO S.C e-mail: m.studzinski@geouslugi.pl. Planowane zakończenie: 9 luty 2023 roku.

Ewa Wiśniewska


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024