Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

grudzień 2021

2021-12-30 - Bazy BDOT500 i GESUT w powiecie garwolińskim
W związku z pracami związanymi z bazami danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych:
 • miasto Garwolin,
 • miasto Łaskarzew,
 • miasto Pilawa.
do połowy stycznia będą zablokowane bazy BDOT500 i GESUT i nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych. Operaty techniczne wraz z roboczą baza danych, które zostały przesłane nie będą weryfikowane i zostaną odesłane Wykonawcy. Zwracamy się z prośbą o wstrzymanie przesyłania nowych operatów i roboczej bazy danych gdyż nie istnieje możliwość ich sprawdzenia. Wykonawcy prac geodezyjnych niezwłocznie zostaną poinformowani o odblokowaniu baz. Po odblokowaniu baz należy wygenerować ponownie materiały. Operaty z tych jednostek ewidencyjnych po odblokowaniu baz, będą weryfikowane i przyjmowane w pierwszej kolejności.

Iwona Celej


2021-12-28 - Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 31 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2022r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 3 stycznia 2022 r. już z nowym cennikiem.

Zespół ePODGiK


2021-12-21 - Przeliczenie bazy numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu węgrowskiego
Trwają prace nad przeliczeniem bazy numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii w Węgrowie z układu "Kronsztadt 86" do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 1. Gmina Grębków 21.12.2021 r.
 2. Gmina Korytnica 21.12.2021 r.
 3. Gmina Liw 23.12.2021 r.
 4. Gmina Łochów 23.12.2021 r.
 5. Miasto Łochów 23.12.2021 r.
 6. Gmina Miedzna 23.12.2021 r.
 7. Gmina Sadowne 27. 12.2021 r.
 8. Gmina Stoczek 27.12.2021 r.
 9. Gmina Wierzbno 27.12.2021 r.
 10. Miasto Węgrów 27.12.2021 r.
Po tym terminie prace geodezyjne muszą zawierać wyniki w układzie PL-EVRF2007-NH.
Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 21.12.2021 r. należy wygenerować jeszcze raz materiały. W pozostałych przypadkach w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii (tel. 257409222 podgik@powiatwegrowski.pl).
Różnice między układami Kronsztadt 86 a EVRF2007, dla potrzeb mapy zasadniczej wynoszą: dla powiatu węgrowskiego dh = 0.17.

Marcin Sokulski


2021-12-15 - Modernizacja EGiB - obręby Zakłady Zamienie i Zgorzała w gm. Lesznowola, pow. piaseczyński
W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim
 • obręb 0032 - Zakłady Zamienie, gmina Lesznowola,
 • obręb 0033 - Zgorzała, gmina Lesznowola,
geodetów wykonujących prace na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia prosi się o koordynację z firmą wykonującą modernizację: HOMPLEX GEO S.C Michał Studziński, tel. 602-422-884, e-mail: m.studzinski@geousługi.pl.
Planowane zakończenie: 17 czerwca 2022 r.

Ewa Wiśniewska


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024