Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

październik 2023

2023-10-26 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie
W związku z zakończeniem prac związanych z dostosowaniem numerycznych baz danych zasobu geodezyjnego Powiatu Mrągowskiego do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH, w dniach od 01.11.2023 r. do 08.11.2023 r. zostanie zablokowana obsługa operatów technicznych w PODGiK w Mrągowie.
Od dnia 09.11.2023 r. prace geodezyjne przetwarzane przez PODGiK w Mrągowie muszą zawierać dane w układzie PL-EVRF2007-NH.
Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed dniem 09.11.2023 r. należy ponownie wygenerować materiały służące to tworzenia plików modyfikujących numeryczne bazy danych. W razie konieczności, w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z PODGiK w Mrągowie.
W systemie ePODGiK dla Powiatu Mrągowskiego zostanie zamieszczona nowa baza danych punktów osnowy z przeliczoną wartością wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH.
W oddawanych do kontroli operatach technicznych do PODGiK w Mrągowie należy bezwzględnie stosować wysokości punktów pomiarowych w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Krzysztof Muraszko


2023-10-24 - Aktualizacja EGiB w gminie Jakubów, pow. miński
Informujemy, że dla gminy Jakubóww powiecie mińskim bazy EGiB zostały zaktualizowane danymi wynikającymi zdokumentacji geodezyjnej wykonanej do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym dla prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze gminy Jakubów niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych i opracowanie plików roboczych baz danych na nowych, aktualnie wykazanych w EGiB danych.

Sławomir Olejnik


2023-10-04 - Modernizacja EGiB w obrębie Gołków, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu: 0013 – Gołków, gmina Piaseczno, geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: Geo-S Usługi Geodezyjne Karolina Kowar
tel. 41 383 08 12, e-mail: pugkip@interia.pl
Data rozpoczęcia: 21.09.2023 r.
Planowane zakończenie: 21.06.2024 r.

Barbara Czajkowska-Urban
p.o. Głównego Specjalisty Wydziału Geodezji i Katastru


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024