Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

kwiecień 2024

2024-04-30 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670):
1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
4. Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:
1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;
2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Z uwagi na powyższe Starosta Węgorzewski informuje, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 1 maja 2024 roku zostaje wyłączona możliwość przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików EMU i DXF a jedynym formatem wymiany danych będzie format GML.

Alicja Józefowicz


2024-04-29 - Modernizacja EGiB w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
W związku z pracami nad zasileniem baz EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów gminy Nadarzyn, tj. Kajetany, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów w dniu 25.04.2024 roku wstrzymane zostanie generowanie danych do prac geodezyjnych w gminie Nadarzyn oraz udostępnianie materiałów PZGiK. Po zasileniu baz, dla prac zgłoszonych na wyżej wymienionych obrębach niezbędne będzie wygenerowanie ponownie danych. Za utrudnienia przepraszamy.

Sławomir Leczkowski


2024-04-22 - Przerwa w powiecie międzychodzkim w zakresie przekazywania operatów
W dniach 30.04.2024 r. - 06.05.2024 r. zostaną przeprowadzone prace związane z aktualizacją powiatowej bazy GESUT dla terenu powiatu międzychodzkiego. W tych dniach możliwość składania operatów oraz generowania danych zostanie wstrzymana.
W przypadku prac zgłoszonych przed 30.04.2024 r. i składanych po 06.05.2024 r. należy ponownie wygenerować materiały po aktualizacji bazy GESUT (tj. po 06.05.2024 r.) i opracować wyniki pomiarów z wykorzystaniem aktualnych danych. Zakończenie prac oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu planowane jest na 07.05.2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dariusz Michałek

[Aktualizacja 7.05.2024] Planowany termin zakończenia prac został przesunięty na 8 maja 2024.


2024-04-18 - Warstwa struktury własności gruntów w portalach mapowych
W powiatowych portalach mapowych pojawiły się warstwy Struktury własności gruntów. Są to mapy tematyczne opracowane metodą chorochromatyczną (powierzchniową) wskazujące różnymi kolorami poszczególne grupy rejestrowe. Po zaznaczeniu warstwy i kliknięciu lewym przyciskiem myszy w obrębie obszaru mapy wyświetli się informacja o numerze i nazwie grupy rejestrowej oraz pojawi się link do legendy.
Informacje nie pozwalają ustalić danych właścicieli nieruchomości, ale pomogą w znalezieniu właściciela, gdy jest nim Skarb Państwa lub Jednostka Samorządu Terytorialnego.
Warstwa jest dostępna w powiatach: giżyckim, międzychodzkim, mińskim, mrągowskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wejherowskim, węgorzewskim, włodawskim i wołomińskim oraz w Chełmie.

Zespół epodgik.pl


2024-04-05 - Modernizacje EGiB w powiecie piaseczyńskim
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim, geodetów wykonujących prace geodezyjne w wymienionych poniżej obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.

Lp. Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny Data rozpoczęcia Planowane zakończenie
1 Góra Kalwaria - obszar wiejski 0010 Coniew 21 marca 2024 21 listopada 2024
2 Konstanin-Jeziorna - obszar wiejski 0002 Cieciszew 21 marca 2024 21 listopada 2024
3 Piaseczno - obszar wiejski 0004 Bąkówka 21 marca 2024 21 września 2024
4 Piaseczno - obszar wiejski 0027 Orzeszyn 21 marca 2024 21 października 2024

Wykonawca modernizacji: PUGKiP Tadeusz Piasek, tel. 451-595-588, e-mail: pugkip@interia.pl.

Barbara Czajkowska-Urban


2024-04-02 - Plebiscyt na najlepszy PODGiK
W dniu 29 marca 2024r. ogłoszony został plebiscyt na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK”. Do 1 czerwca 2024r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 1 czerwca 2023r. do 30 maja 2024 r.
Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości podczas IX edycji konferencji w Jachrance. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największa liczbę punktów.
Szczegółowe informacje o konferencji zostaną udostępnione już wkrótce.

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024