Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

luty 2015

2015-02-20 - Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi
W odpowiedzi na pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 16 lutego 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. Treść pisma
AKTUALIZACJA 23.02.2015: W uzupełnieniu do poprzedniej korespondencji Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. Treść pisma

2015-02-11 - Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi
W odpowiedzi na pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 5 lutego 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. Mimo publicznych deklaracji Głównego Geodety Kraju sprawnego działania mechanizmów aktualizacji danymi adresowymi, usługa ta jest powolna i sprawia problemy techniczne uniemożliwiające sprawne zasilanie PRG. Treść pisma

2015-02-10 - W Łysomicach na seminarium firmy Geo-System samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi
Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Turznie (gm. Łysomice) zgromadziło ponad 100 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także firm Geosystems Polska Sp. z o.o. i Lehmann+Partner Sp. z o.o..
Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił stan prawny i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Katarzyna Kostrzak z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przybliżyła aktualny stan komunikacji gmin z Urzędem Statystycznym w zakresie przesyłania informacji o adresach. Przedstawicielka Urzędu Statystycznego podkreślała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia Urzędu Statystycznego jak i JST.
Pani Dyrektor Agnieszka Gładysz z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przybliżyła zadania UKE oraz przedstawiła zagadnienia w których UKE wykorzystuje dane z numeracji adresowej. Wskazała także na pilną potrzebę funkcjonowania baz adresowych we wszystkich gminach, zwłaszcza mając na względzie szeroką akcję tworzenia i modernizacji telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w oparciu o fundusze unijne.
Pan Przemysław Turos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Łukasz Żabicki z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości wykorzystania systemu RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem e-Gmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy.
Pan Witold Kuźnicki z firmy MGGP AERO przybliżył korzyści płynące z wykorzystania wysokorozdzielczych ortofotomap oraz sposoby ich pozyskania.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzacji danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada zinformatyzowane plany miejscowe w technologii firmy Geo-system, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii, Prezentacja do pobrania

2015-02-04 - PTG chce powołać Komisję Kodyfikacyjną Prawa Geodezyjnego
Zebrane deklaracje poparcia wniosków z Konferencji w Jachrance (ponad 700 deklaracji) oprócz przekazania w 2014 roku na ręce Głównego Geodety Kraju w dniu 2 lutego 2015r. przekazano również na ręce Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Andrzeja Halickiego. Niezależnie od tego toczą się też inne działania zmierzające do usunięcia wad z prawa geodezyjnego. Jednym z ostatnich działań jest wniosek Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Geodezyjnego, który został przekazany w dniu 3 lutego 2015r. Oprócz tego uruchomiona została petycja on-line, która umożliwia wyrażenie poparcia zawartych w nim postulatów przez szerokie grono osób zainteresowanych powołaniem ww. komisji.
Jeżeli akceptują Państwo zawarte w nim postulaty, to można wyrazić poparcie dla tego działania pod niniejszym linkiem. PTG zapewnia, że poparcia zostaną przekazane jako uzupełnienie złożonego wniosku. Dotychczas pod wnioskiem podpisało się już około 400 osób.

2015-02-04 - 1300 serwisów iMPA
W dniu 30 stycznia 2015r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Puławy (http://mpulawy.e-mapa.net/). Jest to 1300 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 128 w województwie lubelskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iRMK realizujący automatyzację obsługi rejestru mienia komunalnego.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 53% jednostek samorządowych, a w województwie lubelskim przekroczyła 60%. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

2015-02-02 - Korespondencja z Głównym Geodetą Kraju w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi
W odpowiedzi na pismo KN-5012-21/2014 z dnia 27 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi (Treść pisma).

2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024