Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

listopad 2023

2023-11-22 - Zmiana w sposobie realizacji do pomocy technicznej serwisu ePODGiK
W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz koniecznością usprawnienia obsługi użytkowników zewnętrznych serwisu ePODGiK informujemy, że zmieniamy sposób zgłaszania pytań i problemów w zakresie działania serwisu ePODGiK tylko i wyłącznie dla użytkowników zewnętrznych, w szczególności wykonawców geodezyjnych, projektantów sieci, czy osób dokonujących zakupu materiałów zasobu.
Pytania i problemy prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę .
Dzięki temu będziemy mogli zareagować na wszystkie zgłoszenia angażując do tego odpowiedni zespół. Prosimy przesyłać zgłoszenia serwisowe oraz pytania dotyczące obsługi serwisu ePODGiK. Jeżeli zgłaszana sprawa dotyczy konkretnego przypadku konieczne jest podanie nazwy urzędu oraz numeru sprawy (np. numer zgłoszenia pracy geodezyjnej, numer wniosku o naradę ZUD itd.).
Przypominamy, że w sprawach merytorycznych lub wątpliwościach natury prawnej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem. Natomiast pracownicy urzędów posiadają od dłuższego czasu do dyspozycji inny sposób komunikacji i pozostaje on bez zmian.

Zespół epodgik.pl


2023-11-21 - Aktualizacja EGiB w gminie Siennica, pow. miński
Informujemy, że dla gminy Siennicaw powiecie mińskim bazy EGiB zostały zaktualizowane danymi wynikającymi zdokumentacji geodezyjnej wykonanej do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym dla prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze gminy Siennica niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych i opracowanie plików roboczych baz danych na nowych, aktualnie wykazanych w EGiB danych.

Sławomir Olejnik


2023-11-20 - Modernizacja EGiB trzech obrębów w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
Informujemy, że dla trzech obrębów gminy Nadarzyn, tj. Nadarzyn, Strzeniówka, Wolica w powiecie pruszkowskim, bazy EGiB zostały zaktualizowane danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dla prac zgłoszonych na terenach wyżej wymienionych obrębów niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych.

Sławomir Leczkowski


2023-11-14 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
W dniu 16.11.2023 r. (czwartek) od godz. 16.00 do 17.11.2023 r. (piątek) do godz. 8.00 oraz od 24.11.2023 r. od godz. 14.00 do 27.11.2023 r (poniedziałek) przeprowadzone zostaną prace serwisowe infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W związku z powyższym przetwarzane prac geodezyjnych oraz udostępnienie materiałów i map w tych terminach zostanie wstrzymane.

Sławomir Leczkowski


2023-11-10 - Modernizacja EGiB w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
W związku z pracami nad zasileniem baz EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów gminy Nadarzyn, tj. Wolica, Nadarzyn, Strzeniówka w powiecie pruszkowskim, w dniu 10.11.2023 roku wstrzymane zostanie generowanie danych do prac geodezyjnych i wniosków oraz udostępnianie map przez internet w gminie Nadarzyn.
Po zasileniu baz, dla prac geodezyjnych zgłoszonych na wyżej wymienionych obrębach niezbędne będzie ponowne wygenerowanie danych.

Sławomir Leczkowski


2023-11-08 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Uprzejmie informuję, że w związku z zakończeniem prac związanych z dostosowaniem numerycznych baz danych zasobu geodezyjnego Powiatu Mrągowskiego do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH od dnia 09.11.2023 r. od godziny 8 rano zostanie przywrócona możliwość przesyłania prac geodezyjnych do ePODGiK w Mrągowie. Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed dniem 09.11.2023 r. należy ponownie wygenerować materiały służące to tworzenia plików modyfikujących numeryczne bazy danych. W razie konieczności, w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z PODGiK w Mrągowie. W systemie ePODGiK dla Powiatu Mrągowskiego została zamieszczona nowa baza danych z punktami osnowy z przeliczoną wartością wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH.

Krzysztof Muraszko


2023-11-02 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Ze względu na okres urlopowy w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone w dniach 06 - 23 listopada 2023 r. będą obsługiwane od 24 listopada 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Alicja Józefowicz


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024