Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

maj 2014

2014-05-27 - List otwarty do Prezesa Polskiej Geodezji Komercyjnej
W dniu 27 maja 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował list otwarty do Prezesa Zarządu Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego w sprawie listu skierowanego do Premiera Donalda Tuska w dniu 15 listopada 2013 r.
W godzinach popołudniowych otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa Waldemara Klocka.

2014-05-26 - Współpraca Geo-System i Stowarzyszenia Open Street Map Polska
W dniu 24 maja 2014r. przedstawiciele firmy Geo-System Sp. z o.o. uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Open Street Map Polska, które odbyło się w Łodzi na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Podczas spotkania Dyrektor Handlowy Geo-System Sp. z o.o. Zbigniew Malinowski zaprezentował działania firmy Geo-System w zakresie rozwiązań informatycznych kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Najwięcej miejsca poświęcono systemowi iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) służącemu do prowadzenia numeracji adresowej. Ważnym aspektem prezentacji była również współpraca gmin i powiatów przy prowadzeniu rejestrów związanych z danymi przestrzennymi.
Spotkanie było też okazją do podpisania ramowej umowy o współpracy pomiędzy Geo-System Sp. z o.o., a OSM Polska mającej na celu "tworzenie optymalnych rozwiązań informatycznych integrujących serwisy i usługi OpenStreetMap oraz serwisy i usługi firmy Geo-System, służących popularyzacji wykorzystania danych przestrzennych i wspomagania budowy społeczeństwa informacyjnego". W imieniu Geo-System umowę podpisał Prezes Zarządu Waldemar Izdebski, natomiast w imieniu OSM członkowie zarządu: Zbigniew Czernik oraz Paweł Marynowski.

2014-05-21 - 1000 serwisów iMPA
W dniu 21 maja 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla miasta Ostrów Mazowiecka (http://mostrowmazowiecka.e-mapa.net/). Jest to już 1000 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 213 w województwie mazowieckim.
Statystykę wdrożeń systemu iMPA w poszczególnych latach zaprezentowano na wykresie.
Aktualny procentowy rozkład wdrożeń systemu iMPA w województwach przedstawiono na wykresie poniżej.
W związku z tak znaczną liczba wdrożeń organizujemy cykl seminariów podsumowujących, na których nasi użytkownicy mogą zapoznać się z kierunkiem zmian w oprogramowaniu jak też wymienić się doświadczeniami
związanymi z wykorzystaniem oprogramowania. Dotychczas odbyły się dwa seminaria (Olsztyn, Warszawa), w których uczestniczyło ponad 170 osób. W najbliższym czasie planowane są kolejne, o których szczegółowo będziemy informować.

2014-05-19 - List otwarty V-2014 w sprawie aplikacji EMUiA i systemu do prowadzenia PZGiK
W dniu 19 maja 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w którym zadaje pytania w sprawie aplikacji EMUiA oraz systemu dla prowadzenia PZGiK.

2014-05-16 - Mazowieckie samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi na seminarium Geo-System
Seminarium dla gmin pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Warszawie zgromadziło 89 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz firmy Geosystems Polska i Lehmann+Partner.
Prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Agnieszka Zera z Urzędu Statystycznego w Warszawie omówiła aktualny stan komunikacji gmin z US w zakresie przesyłania informacji o adresach. Wskazała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia urzędu statystycznego jak i JST.
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z gminy Dywity wykorzystującej system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy w rejestrze publicznym EMUIA są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Wojciech Butkiewicz z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych z wykorzystaniem produktu RoadMan. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem eGmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy, co zostało przedstawione na przykładzie gminy Czerwonak.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej - na przykładach Gminy Halinów i Miasta Pruszków, które od wielu lat posiadają i wykorzystują zinformatyzowane plany miejscowe, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię iGeoPlan.
Cieszy bardzo aktywny udział zaproszonych uczestników spotkania w długiej dyskusji podsumowującej seminarium. Poruszane tematy związane były głównie z funkcjonowaniem numeracji adresowej, komunikacji z instytucjami oraz pytań i uwag dotyczących rozwoju systemu e-Gmina. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii.

2014-05-12 - Warmińsko-mazurskie samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi
Seminarium dla gmin pt. „Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system” zgromadziło 9 maja 2014r. w Olsztynie 80 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urzędu Statystycznego w Olsztynie.
Prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Kierownik Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Olsztynie Pani Bożenna Socha omówiła aktualny stan komunikacji gmin z US w zakresie przesyłania informacji o adresach. Wskazała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia urzędu statystycznego jak i JST.
Firmę Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa reprezentował Pan Mirosław Bartos, który w swojej prezentacji opisał główne kierunki rozwoju aplikacji oraz zaprezentował, na przykładzie danych z gminy Dywity, możliwości wykorzystania urzędowych baz adresowych w systemach nawigacyjnych.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-System Zbigniew Malinowski omówił zagadnienie informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko w aspekcie nowych regulacji prawnych, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładach pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię firmy Geo-System.
Kolejne seminarium dla przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego poświęcone tej tematyce jest organizowane w Warszawie, w dniu 15 maja w Hotelu Gromada (ul. 17 Stycznia 32), na które serdecznie zapraszamy.

2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024