Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

styczeń 2023

2023-01-27 - Modernizacja EGiB obr. Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Jaworowa gmina Raszyn
W związku z pracami nad zasileniem baz EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów gminy Raszyn, tj. Dawid, Dawid Bankowych, Ład, Jaworowej, w dniu 30.01.2023 roku wstrzymane zostanie generowanie danych do prac geodezyjnych w gminie Raszyn.
Po zasileniu baz, dla prac zgłoszonych na wyżej wymienionych obrębach niezbędne będzie wygenerowanie ponownie danych.

Sławomir Leczkowski


2023-01-27 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Giżycku
W związku z przedłużającymi się pracamimającymi na celu dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur:
przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu e PODGIK, nastąpi 1 lutego 2023 roku, tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Giżycku (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji Ewmapa 14.
Dla prac przekazywanych po 1 lutego 2023 r ,(także zgłoszonych w okresie od 12 stycznia do 31 stycznia 2023 r. ), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Giżycku

Sławomir Bajerowski
Geodeta Powiatowy


2023-01-25 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
W związku z pracami mającymi na celu dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 6 lutego - 17 lutego 2023r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu ePODGIK Powiatu Węgorzewskiego
Od dnia 6 lutego 2023 r. godz. 15:00 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących. Jest to data, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.
Na dzień 17 lutego 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu ePODGIK tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Węgorzewie (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji Ewmapa 14.
Dla prac przekazywanych po 6 lutego 2023 r, (także zgłoszonych w okresie od 6 do 17 lutego 2023r.), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Węgorzewie
Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.
W przypadku szybszego zakończenia pełne funkcjonowanie serwisu zostanie przywrócone wcześniej.

Alicja Józefowicz
Geodeta Powiatowy


2023-01-02 - Zmiany granic administracyjnych od 1 stycznia 2023 r.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
  • Latowicz - w gminie Latowicz, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim
  • Jadów - w gminie Jadów, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim

W powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria - miasta Góra Kalwaria przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Moczydłów PGR, o powierzchni 57.53 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Krzaki Czaplinkowskie, to jest działek ewidencyjnych nr: 71, 72, 73/1, 73/2, 74/3, 74/4, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97/4, 97/5, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 110/10, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 188, 313 i 314, o łącznej powierzchni 35.21 ha, z gminy Góra Kalwaria.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Zespół ePODGiK


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024