Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

wrzesień 2009

2009-09-30 - Urchomienie serwisu iGeoMap/ePODGiK w mieście Chełm

W dniu 1 października 2009 roku rusza bazujące na serwisie iGeoMap, internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie (www.mchelm.podgik.pl). Jest to obecnie dziewiąty ośrodek wykorzystujący technologię iGeoMap/ePODGiK do obsługi prac geodezyjnych.

Włączenie do systemu kolejnego ośrodka dokumentacji przyczyni się zapewne do jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu liczby zgłaszanych tą drogą prac. Obecnie liczba wszystkich prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap przekroczyła 26.000 z czego w 2009 roku tych prac było już ponad 17.000. Zestawienie miesięczne za ostatni rok przedstawiono na poniższym wykresie.
Rozkład prac tradycyjnych i internetowych w poszczególnych ośrodkach przedstawiono poniżej.
Jak wynika z wykresu w Szczecinku liczba prac internetowych stanowi aż 91% wszystkich zgłaszanych prac. Znaczący udział prac internetowych jest również w Mińsku Mazowieckim i Wołominie.


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024