Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

maj 2022

2022-05-20 - Konwersja baz w powiecie garwolińskim
Od dnia 20 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie prowadzona jest konwersja baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do obecnie obowiązujących przepisów.
W nowej strukturze baz danych w oprogramowaniu Ewmapa 14 nie będzie można zaimportować plików wygenerowanych z baz danych Ewmapa 13.
W związku z powyższym zablokowano możliwość generowania plików i przesyłania dokumentacji geodezyjnej w celu jej weryfikacji.
O zakończeniu prac poinformujemy na bieżąco.

Elżbieta Adamiak


2022-05-20 - Zamówienie publiczne - Starostwo Powiatowe w Giżycku
Starostwo Powiatowe w Giżycku informuje o postepowaniu na udzielenie zamówienia publicznego: "Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej - etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu giżyckiego". Termin składania ofert 25.05.2022, szczegóły: Postępowanie: Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej - etap II - Platforma Zakupowa.

Piotr Czerep


2022-05-19 - Plebiscyt na `Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK`
W dniu 19 maja 2022 roku ogłoszono plebiscyt na "Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK". Do 31 sierpnia 2022 r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 30 września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji w Jachrance czyli 18 września 2022r. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największą liczbę punktów.

2022-05-12 - Dostosowanie baz danych w powiecie garwolińskim
W związku z aktualizacją baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT w przyszłym tygodniu na terenie powiatu garwolińskiego prosimy o wstrzymanie się z od dnia 14 maja 2022 roku z przesyłaniem dokumentów do weryfikacji. O terminie zaktualizowanych baz będziemy informować na bieżąco.

Elżbieta Adamiak


2022-05-10 - Dostosowanie baz danych w powiecie garwolińskim
W powiecie garwolińskim trwają prace nad konwersją baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT do obowiązującego modelu pojęciowego określonego w obowiązujących rozporządzeniach: z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
O przewidywanym terminie dostosowania baz danych w oprogramowaniu EWMAPA 14 poinformujemy w najbliższym czasie.

Elżbieta Adamiak


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024