Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

czerwiec 2023

2023-06-30 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
W związku z dostosowaniem obiektów bazy mapy zasadniczej do bazy GESUT zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu informuję, że od dnia 30.06.2023 do dnia 04.07.2023 na terenie miasta Pruszkowa i Piastowa przetwarzanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów zostanie wstrzymane.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sławomir Leczkowski


2023-06-30 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
Informujemy, że zakończyły się prace związane z konwersją baz BDOT500 i GESUT do nowych struktur zgodnych ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r.
Bazy robocze mapy zasadniczej przekazane do PODGiK i opracowane z danych wygenerowanych przed 28.06.2023r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych.
Prosimy Wykonawców wszystkich niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych przed 28.06.2023r. na obszarze powiatu międzychodzkiego, o samodzielne wygenerowanie i pobranie nowych plików z danymi do aktualizacji baz albo zwrócenie się o wygenerowanie nowych danych do PODGiK. (tel. 95 748 87 31), podgik@powiat-miedzychodzki.pl).

Wojciech Pawlak
Geodeta Powiatowy


2023-06-26 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie
W związku z przygotowaniem baz do konwersji danych GESUT i BDOT500 do nowych struktur proszę o wstrzymanie przekazywania wyników prac geodezyjnych z obszaru gminy Radzymin w dniach 27-28 czerwiec 2023 r.

Dariusz Maślany


2023-06-22 - Informacja Głównego Geodety Kraju - uszczegółowienie
Pismem numer KN-EGiB.405.7.2023 z 30 maja 2023 r. Główny Geodeta Kraju uszczegółowił stanowisko wskazane w piśmie KN-EGiB.405.7.2023 z 9 maja 2023 r. dotyczące kwestii zmian zasad doręczeń zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych po nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2023-06-22 - Informacja o przerwie w obsłudze wniosków ZUDP w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie
Ze względu na okres urlopowy w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone w dniach 26 czerwca - 07 lipca 2023 r. będą obsługiwane od 10 lipca 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Monika Grzewińska
Geodeta Powiatowy


2023-06-21 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
PODGiK w Międzychodzie informuje, że w związku z planowanymi pracami mającymi na celu konwersję baz danych GESUT i BDOT500Z do nowych struktur, w dniach 28 czerwca - 7 lipca 2023r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu ePODGIK Powiatu Międzychodzkiego. Od dnia 28 czerwca 2023 r. godz. 15:00 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących. Jest to data, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Na dzień 7 lipca 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu ePODGIK tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Międzychodzie (w formacie GML lub obiekty EWMAPy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r.
Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed 28.06.2023r. należy ponownie pobrać dane do aktualizacji baz GESUT i BDOT500. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie. W przypadku szybszego zakończenia prac modernizacyjnych pełne funkcjonowanie serwisu zostanie przywrócone wcześniej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wojciech Pawlak
Geodeta Powiatowy


2023-06-21 - Zmiana układu wysokościowego w powiecie włodawskim
W następstwie zakończenia prac związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu włodawskiego, 29 czerwca 2023 roku (czwartek) dane wysokościowe mapy zasadniczej zostaną przeliczone z układu Kronsztadt 60 do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH. Tego dnia mapa zasadnicza zostanie zablokowana, nie będą wydawane materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień na mapy. Od 30 czerwca br. prace geodezyjne muszą zawierać dane w układzie PL-EVRF2007-NH. Do prac geodezyjnych zgłoszonych przez system ePODGiK przed 29 czerwca 2023 r. należy ponownie wygenerować materiały. W razie konieczności, w celu ponownego wygenerowania prosimy o kontakt z ośrodkiem.

Tomasz Olszewski


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024