Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

grudzień 2022

2022-12-23 - Czasowe wstrzymania zgłaszania prac geodezyjnych
W związku ze zmianą cennika za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanie i rejestracja prac geodezyjnych zostanie chwilowo wstrzymane 30 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00. Prace zgłoszone wcześniej, ale nieopłacone do tej godziny, zostaną skasowane. Wznowienie zgłaszania prac nastąpi 1.01.2023r. natomiast uruchomienie możliwość opłacenia i rejestracja w ośrodku planowane jest na dzień 2 stycznia 2023 r. już z nowym cennikiem.
Opłata za zgłoszenie pracy geodezyjnej o powierzchni 1 ha w 2023 roku wyniesie 120,34 zł.

Zespół ePODGiK


2022-12-22 - Modernizacja baz BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Międzychód
Informujemy, że w związku z zakończeniem prac Modernizacji baz BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Międzychód (pow. międzychodzki),prosimy Wykonawców wszystkich niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze miasta Międzychód, o samodzielne wygenerowanie i pobranie nowych plików z danymi do aktualizacji baz albo zwrócenie się o wygenerowanie nowych danych do pracownika PODGiK. (tel. 95 748 87 31), podgik@powiat-miedzychodzki.pl).
Bazy robocze mapy zasadniczej przekazane do PODGiK i opracowane z danych wygenerowanych przed 22.12.2022r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przemysław Kasiński


2022-12-20 - Harmonogram konwersji baz danych BDOT, GESUT i EGiB w PODGiK w Powiecie Giżyckim do rozporządzeń z 2021 r.
W związku z pracami mającymi na celu dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 9 stycznia - 27 stycznia 2023r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu e PODGIK Powiatu Giżyckiego.
Od dnia 12 stycznia 2023 r. godz. 14:00 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plikówmodyfikujących.Jest to data, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.
Na dzień 27 stycznia 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu e PODGIK tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK w Giżycku (w formacie GML lub obiekty Ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji Ewmapa 14.

Dla prac przekazywanych po 27 stycznia 2023 r , (także zgłoszonych w okresie od 9 do 27 stycznia 2023r.), konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK w Giżycku
Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.
W przypadku szybszego zakończenia pełne funkcjonowanie serwisu zostanie przywrócone wcześniej.

Sławomir Bajerowski
GEODETA POWIATOWY


2022-12-19 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
W związku z aktualizacją EWmapy z wersji 13 do wersji 14 od dnia 20 grudnia prosimy przekazywać pliki modyfikujące w EWmapie 14.

Marcin Sokulski


2022-12-09 - Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Sulejówku, pow. miński
Informujemy, żew związku z zakończeniem pracModernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Sulejówek (pow. miński),prosimy Wykonawców wszystkich niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze miasta Sulejówek, o samodzielne wygenerowanie i pobranie nowych plikówz danymi do aktualizacji albo zwrócenie się o wygenerowanie nowych danych do pracownika PODGiK. (tel. 257598747, podgik@powiatminski.pl).
Bazy robocze przekazane do PODGiK i opracowane z danych wygenerowanych przed 22.11.2022r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ślązak


2022-12-08 - Modernizacje EGiB w pow. piaseczyńskim
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim
  1. obręb 0008- Habdzin, gmina Konstancin-Jeziorna,
  2. obręb 0008 Chylice, gmina Piaseczno,
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.

Wykonawca modernizacji: PROGIS Sp. z o.o.
e-mail: biuro@progis.com.pl
Planowane zakończenie:
obręb 0008 - Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna: 22 lipca 2023 roku
obręb 0008 - Chyliczki, gm. Piaseczno: 22 sierpnia 2023 roku

Ewa Wiśniewska


2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024