Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

grudzień 2012

2012-12-31 - Ruszył serwis iGeoMap/ePODGIK w powiatach legionowskim i wągrowieckim
W dniu 31 grudnia 2012r. w dwóch Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: w Legionowie i w Wągrowcu, uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK.

W województwie wielkopolskim taka technologia z powodzeniem funkcjonuje już m.in. w powiecie poznańskim od 2009 roku, gdzie obecnie ponad 70% prac jest zgłaszanych z wykorzystaniem Internetu, a także w powiatach pilskim i szamotulskim. W Polsce technologia wdrożona jest w 15 powiatach, a do tej pory zgłoszono przy jej użyciu i przygotowano automatycznie materiały dla prawie 180.000 prac geodezyjnych.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1345 firm geodezyjnych oraz 1677 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Jednocześnie dla mieszkańców obu powiatów uruchomiono powiatowe portale mapowe (legionowski.e-mapa.net oraz wagrowiecki.e-mapa.net) integrujące dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej daje komfort korzystania z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portale mapowe mogą być szeroko wykorzystywane przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

2012-12-28 - Podsumowanie rozwoju systemu iMPA w 2012 roku.
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (28 grudnia 2012r.) serwis dla gminy Stegna jest 400 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).
Tym samym w województwie pomorskim niemal 40% gmin posiada numeryczne bazy adresowe. Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
W sumie w roku 2012 wdrożono 250 serwisów iMPA. Na każde wdrożenie składa się również archiwizacja i przeniesienie rejestrów analogowych do bazy danych, weryfikacja oraz istotne kontrole spójności baz. Ponadto każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii eGmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ok. 1,5 mln punktów adresowych oraz ponad 56 tys. nazwanych ulic.
Liczbę wdrożeń na przestrzeni lat pokazuje wykres z prawej:
W ciągu roku 2012 użytkownicy systemu iMPA wprowadzili z jego użyciem ponad 13.000 nowych adresów, o których automatycznie informowane są wskazane jednostki, w tym odpowiednie wojewódzkie urzędy statystyczne oraz starostwa powiatowe.
Firma Geo-System otrzymała również nagrodę Inspirująca Firma w konkursie Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju 2012 za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu telekomunikacji i IT, których istotnym elementem jest system iMPA i eGmina.

2012-12-24 - Przerwa techniczna w PODGiK Piła
W okresie Świąt Bożego Narodzenia nastąpi przerwa techniczna w obsłudze, zgłaszanych internetowo, prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile.

2012-12-14 - Gmina Wasilków z Geoportalem i numeryczną bazą adresową
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (14 grudnia 2012r.) serwis dla gminy jest 390 wdrożeniem systemu eGmina z modułem iMPA. Na portalu publicznym prezentowane są informacje z zakresu numeracji adresowej, zagospodarowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej miasta oraz inne obiekty o charakterze informacyjnym.
Gmina Wasilków jest kolejną jednostką w województwie mazowieckim posiadającą kompletną numeryczną bazę adresową. Od początku roku system wdrożono już w 240 gminach i miastach.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2012-12-13 - Geo-System z tytułem „Inspirującej firmy”
W dniu 11.12.2012r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ogłoszono wyniki regionalne V edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012. Wśród laureatów znalazła się firma Geo-System Sp. z o.o., która uzyskała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii: „Inspirująca firma”. Jest to nowa kategoria wyróżniająca innowacyjne firmy wdrażające rozwiązania z zakresu telekomunikacji i IT. Jednym z istotnych kryteriów była ocena dynamicznego rozwoju wdrażania systemów teleinformatycznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym systemu eGmina z modułem do prowadzenia numeracji adresowej (iMPA – internetowy Manager Punktów Adresowych) – szczegóły nt. wdrożeń znajdują się na stronie www.punktyadresowe.pl

2012-12-10 - Warszawskie eInwestycje nagrodzone
Miło nam poinformować, że Związek Miast Polskich przyznał m. st. Warszawie nagrodę za koordynację inwestycji. Niewątpliwie do dobrej koordynacji inwestycji oprócz zaangażowania pracowników Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym przyczyniły się opracowane przez naszą firmę dwa serwisy e-inwestycje oraz infoulice. Pierwszy z serwisów służy pracownikom do prac związanych z koordynacją inwestycji a drugi mieszkańcom, z którego mogą dowiedzieć się o bieżących utrudnieniach w mieście. Serwis dla mieszkańców dostępny jest pod adresem: www.infoulice.um.warszawa.pl/
Link do informacji w portalu Gazeta.pl

2012-12-06 - Miasto Siedlce z Geoportalem i numeryczną bazą adresową
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (6 grudnia 2012r.) serwis dla miasta Siedlce jest 380 wdrożeniem systemu eGmina z modułem iMPA.. Na portalu publicznym prezentowane są informacje z zakresu numeracji adresowej, zagospodarowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej miasta oraz inne obiekty o charakterze informacyjnym.
Miasto Siedlce jest kolejną jednostką w województwie mazowieckim posiadającą kompletną numeryczną bazę adresową co stanowi już jedną czwartą województwa. Od początku roku system wdrożono już w 230 ginach i miastach.
Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024