Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

styczeń 2011

2011-01-19 - Uruchomienie iMPA dla miasta i gminy Płoty
W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Płoty (powiat gryficki) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.ploty.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

2011-01-17 - PUWG 2000 w powiecie kościerskim

W powiecie kościerskim od dnia 17 stycznia 2011 roku obowiązuje PUWG 2000 (strefa 6) w miejsce PUWG 1965 (strefa III). Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP z wykorzystaniem parametrów wyznaczonych w programie UniTrans.

Transformacja danych między układami możliwa jest za pomocą systemu GEO-MAP. W celu jej przeprowadzenia należy wybrać pozycję Plik z głównego menu a następnie Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja procedurami programu GeoNet. W oknie dialogowym należy wybrać "Powiat Kościerski" i wskazać plik, który ma zostać poddany transformacji.


2011-01-10 - Zgłaszanie prac przez Internet w Drawsku Pomorskim
W ramach wdrożenia 3 stycznia 2011 roku została uruchomiona obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii ePODGiK. Baza w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tak jak dotychczas, prowadzona będzie w systemie EWMAPA, natomiast do zgłoszeń internetowych wykorzystywany jest system GEO-MAP zasilany danymi z EWMAPY. Jest to pierwsze wdrożenie wiążące technologię iGeoMap/ePODGiK z systemem EWMAPA. Szczegóły dostępne są na stronie PODGiK w Drawsku Pomorskim.

2011-01-10 - Podsumowania rozwoju oprogramowania iMPA w 2010r.
31 grudnia 2010 roku podsumowano kolejny rok wdrożeń systemu iMPA w gminach. W 2010 roku wdrożono 30 serwisów do prowadzenia rejestrów adresowych w gminach na terenie całego kraju.
Średnio dziennie we funkcjonujących wdrożeniach nadawanych jest 20 nowych numerów adresowych.
System iMPA w ramach prowadzenia rejestrów realizuje m.in. przesyłanie dokumentów w postaci elektronicznej do wszystkich wskazanych instytucji. Taka współpraca zaowocowała uzyskaniem rekomendacji Urzędu Statystycznego w Warszawie, do którego trafiają zawiadomienia ze wszystkich gmin na Mazowszu.
W dotychczas funkcjonujących bazach adresowych znajduje się w sumie 300 tys. punktów adresowych oraz ok. 30 tys. ulic – wszystkie włączone do usługi lokalizacji i udostępniania adresów, za którą firma Geo-System Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie na forum krajowym w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – Edycja 2010.

2011-01-05 - Podsumowania serwisu ePODGiK 2010
W dniu 5 stycznia 2011 podsumowaliśmy kolejny rok funkcjonowania serwisu ePODGiK oraz przyznaliśmy nagrody dla firm wyróżniających się liczbą zgłoszonych tą drogą prac geodezyjnych.
Z serwisu korzysta obecnie 10 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (włączony został powiat drawski), zarejestrowanych jest w nim 826 firm geodezyjnych (wzrost o 43%) oraz 1316 geodetów uprawnionych (wzrost o 17%). Dotychczas zgłoszono elektronicznie 71 800 prac geodezyjnych, z czego na rok 2010 przypadło 38 000.
Szczegółowe statystyki
Wyróżnienie za największą liczbę zgłoszonych dotychczas prac otrzymały firmy:
1. UGiK Urbanowicz Cezary, Kobyłka (1649 prac),
2. Biuro Usług Geodezyjnych Grażyna i Czesław W. Żółkowscy, Mińsk Mazowiecki (860 prac).
3. MK GEO s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko, Zielonka (831 prac).

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024