Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

luty 2021

2021-02-26 - Nowe zasady przesyłania operatów elektronicznych w powiecie wołomińskim od 1 marca 2021r.
Informujemy, że od 1 marca 2021 roku w powiecie wołomińskim operaty elektroniczne przesyłane za pomocą serwisu ePODGiK będą mogły być wyłącznie z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym wewnętrznym w formacie PAdES.

Dariusz Maślany


2021-02-26 - Nowe zasady przesyłania operatów elektronicznych w powiecie piaseczyńskim od 1 marca 2021r.
Informujemy, że od 1 marca 2021 roku w powiecie piaseczyńskim operaty elektroniczne przesyłane za pomocą serwisu ePODGiK będą mogły być wyłącznie z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym wewnętrznym w formacie PAdES.

Ewa Wiśniewska


2021-02-25 - Nowe zasady przesyłania operatów elektronicznych w powiecie mińskim od 1 marca 2021r.
Informujemy, że od 1 marca 2021 roku w powiecie mińskim operaty elektroniczne przesyłane za pomocą serwisu ePODGiK będą mogły być wyłącznie z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym wewnętrznym w formacie PAdES.

Marek Ślązak


2021-02-19 - Łatwiejszy dostęp do wykazu prac w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej
Dla Państwa wygody wprowadziliśmy do ePODGIK podgląd on-line do automatycznego wykazu prac rozpoczętych i zakończonych w zakresie Państwa zgłoszonej pracy geodezyjnej.
Obie pozycje są dostępne dla Państwa pod listą materiałów do pobrania.


2021-02-19 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie piaseczyńskim
W związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarach:
  1. gm. Góra Kalwaria, obręby: Baniocha, Brześce i Kąty
  2. gm. Piaseczno, obręb: Chyliczki
  3. gm. Prażmów, obręby: Nowe Wągrodno i Prażmów
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębie, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone prosi się o koordynacje z Wykonawcą modernizacji.
Dane i kontakt do kierowników prac znajdą Państwo w niniejszym dokumencie PDF.

Ewa Wiśniewska


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024