Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

maj 2023

2023-05-31 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie
W związku z integracją baz danych egib z dniem 01.06.2023 r. wykonawcy prac geodezyjnych na terenie Powiatu Mrągowskiego zobowiązani są do przekazywania plików wsadowych umożliwiających automatyczne zasilenie baz danych znajdujących się w PODGiK w Mrągowie. Bazy danych prowadzone są w programie EWMAPA 14 FB.

Grzegorz Dąbrowski


2023-05-25 - Głosowanie na Najlepszy PODGiK - edycja 2023
Przypominamy, że nadal można oddać głos w plebiscycie na "Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK". Do 5 czerwca 2023r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie 1 września 2022 do 30 maja 2023 roku. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji w Jachrance czyli 13 czerwca 2023r. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największą liczbę punktów.

Zespół ePODGiK


2023-05-11 - Informacja Głównego Geodety Kraju
W związku ze zmianami rozporządzenia ws. EGiB podajemy informację GGK na temat prawidłowego wykorzystania adresów podmiotów podczas zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic.

PODGiK powiatu węgrowskiego


2023-05-08 - Prace serwisowe w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie
W związku z planowaną konwersją bazy EGiB dla terenu powiatu międzychodzkiego w dniach 08-14.05.2023 r. zostanie zawieszona możliwość automatycznego generowania danych oraz ich przekazywania. Z dniem 15.05.2023 r. wszystkie dotychczasowe funkcje zostaną przywrócone.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wojciech Pawlak
Geodeta Powiatowy


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024