Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

luty 2014

2014-02-28 - 875 serwisów iMPA
W dniu 28 lutego 2014r. został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Nysa (http://nysa.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie opolskim pracująca w systemie iMPA oraz 875 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym zostały opublikowane także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz oferta inwestycyjna.
Niezmiennie procentowo najwięcej wdrożeń jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie system jest wdrożony w 92,1% jednostek. Wart odnotowania jest znaczny wzrost liczby gmin w województwie lubuskim – 37% plasując je tym samym na 6 pozycji pośród województw. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.

2014-02-24 - List otwarty II-2014 w sprawie aplikacji EMUiA i związanych z nią przetargów
W dniu 24 lutego 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z przekazanymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii statystykami dotyczącymi aplikacji EMUiA oraz informacjami na temat przetargów na budowę baz adresowych gmin i miast.

2014-02-14 - 250 000 prac geodezyjnych w ePODGiK
W dniu dzisiejszym została przekroczona liczba 250 000 prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp.z o.o.
System powstał 7 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę 17 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
W ePODGiK zarejestrowanych jest 1622 firm geodezyjnych i 1857 geodetów uprawnionych.
Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK ponad 8,2 tys. prac, drugie miejsce to prawie 5,5 tys. prac, natomiast trzecie to ponad 4,7 tys. prac geodezyjnych.
Z satysfakcją stwierdzamy, że ośrodki, które zajęły trzy pierwsze miejsca w plebiscycie GEODETY na najlepszy PODGiK wykorzystują technologię iGeoMap/ePODGiK.
Jak się szacuje, od początku funkcjonowania technologii wykorzystanie systemu w 17 powiatach przyniosło łącznie oszczędności na poziomie kilku milionów złotych.

2014-02-11 - 850 serwisów iMPA
W dniu 10 lutego 2014r. został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Wadowice (http://wadowice.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie małopolskim pracująca w systemie iMPA oraz 850 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym zostały opublikowane także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Najwięcej wdrożeń dotychczas zrealizowano w województwie mazowieckim tj. 150, natomiast w procentowym udziale wdrożeń niezmiennie przewodzi województwo zachodniopomorskie gdzie system jest wdrożony w 92,1% jednostek. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.

2014-02-07 - List otwarty I-2014 w sprawie aplikacji dla PODGiK oraz przetargów dotyczących EMUiA
W dniu 7 lutego 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z udostępnieniem przez GUGiK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego treści protokołów odbioru dotyczących systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałego w wyniku projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" oraz przetargów dotyczących EMUiA.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024