Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Aktualności

wrzesień 2008

2008-09-29 - Zmiany w interfejsie użytkownika
W związku z oczekiwaniami użytkowników wyrażonymi na spotkaniu informacyjnym 25.09.2008r. w Mińsku Mazowieckim wprowadzono zmiany w interfejsie użytkownika dające możliwość wyszukiwania prac z wykorzystaniem różnych atrybutów związanych z pracą. Możliwe jest wyszukiwanie po fragmencie KERGu, księgi robót, obrębu, czy gminy.

Spotkanie informacyjne pokazało, że wykonawcy praktycznie nie wykorzystują możliwości jakie dają serwisy WMS powiatów mińskiego, wołomińskiego i warszawwskiego zachodniego. W związku z tym informujemy, że aby korzystać z tych serwisów wystarczy posiadać wersję oprogramowania 9.32 lub nowszą,. W katalogu programu ....\Gmw\UserSettings powinien znaleźć plik WMS.CFG. W przypadku braku tego pliku można go pobrać z naszego serwera (tutaj). Korzystanie z serwisów WMS w programie Geo-Map związane jest z przyciskiem „WMS” na pasku narzędzi. Pod lewym klawiszem użytkownik ma możliwość sterowania widocznością danych z WMS (włączyć/wyłączyć), a pod prawym znajdują się funkcje odpowiedzialne za wczytywanie serwisów. Do standardowego korzystania wystarczy użyć przycisku „Wczytaj” co powinno spowodować pojawienie się dostępnych serwisów i oferowanych przez nie warstw informacyjnych. Informacje pobierane są z pliku WMS.CFG. Mając włączony serwis WMS okno przeglądania GEO-MAP zawsze na początek jest uzupełniane danym z właściwego obszaru i ustalonej treści pobieranymi z Internetu.
Okno klienta WMS
Treść mapy zasadniczej na tle generowanej przez WMS ortofotomapy (zrzut z okna programu)

2008-09-22 - Zgłaszanie prac na Pruszkowie - nowe gminy
Od dnia 22 września 2008 uruchomiona zostaje możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych w kolejnych gminach powiatu pruszkowskiego: Michałowice i Nadarzyn.

W gminie Michałowice można zgłosić pracę na następujących obrębach: Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las.

W gminie Nadarzyn można zgłosić pracę na następujących obrębach: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, Wola Krakowiańska. Pozostałe obszary objętę są obecnie mapą analogową i przedstawione w serwisie iGeoMap kolorem ciemnoszarym. Są one wyłączone z automatycznego przygotowania danych przez system GEO-MAP. Jeżeli praca zostanie chociaż w części zgłoszona na tym obszarze Wykonawca dostanie tylko zgłoszenie pracy geodezyjnej w formie elektronicznej. W innym przypadku do pracy zostaną przygotowane wszystkie materiały, tak jak to miało miejsce do tej pory.

2008-09-16 - Zgłoszenia błędów w serwisie
W serwisie ePODGiK uruchomiono nową funkcjonalność polegającą na sygnalizowaniu administratorom oraz właściwym ośrodkom dokumentacji ewentualnych błędów w utworzonych plikach (np. plik został przesłany niecały albo zawiera nieprawidłową lub niepełną treść). Aby zasygnalizować wystąpienie takiego przypadku należy na stronie z materiałami do pobrania kliknąć w pozycję "zgłoś błąd" (dla każdego pliku oddzielnie). Dalej serwis prosi o krótki opis błędu i prosi o wysłanie zgłoszenia.

2008-09-16 - Możliwość ponownego generowania materiałów
We wszystkich ośrodkach dokumentacji wykorzystujących internetowe zgłoszenia wprowadzono nową funkcjonalność polegającą na możliwości wygenerowania nowych danych dla zgłoszonej wcześniej pracy. Funkcja szczególnie potrzebna jeśli od chwili zgłoszenia do rozpoczęcia prac upływa dłuższy okres czasu. Dostęp do funkcjonalności jest możliwy ze strony z udostępnionymi materiałami.

2008-09-16 - Spotkanie informacyjne w Mińsku Maz.
Dnia 25.09.2008r o godz. 11:00 PODGIK w Mińsku Mazowieckim zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświecone internetowemu systemowi zgłoszeń prac geodezyjnych. Przewidywana jest obecność kierownictwa PODGIK oraz przedstawicieli firmy Geo-system Sp. z o.o., która system opracowała i nadzoruje. Podobne spotkania planowane są w Ożarowie i Wołominie, o terminach będziemy Państwa informować.

2024 IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024