Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

kwiecień 2010

2010-04-26 - Usługa lokalizacyjna
Firma Geo-System Sp. z o.o. na podstawie prowadzonych w swoim oprogramowaniu iMPA baz punktów adresowych uruchomiła usługę lokalizacji na podstawie adresu. Usługa jest dostępna pod adresem www.punktyadresowe.pl i cechuje się generowaniem pliku JSON zawierającym współrzędne punktu adresowego, ewentualnie prostokąta ograniczającego dla ulicy lub miejscowości w przypadku braku szczegółowych danych związanych z szukanym punktem. Współrzędne zwracane są w określonym w zapytaniu układzie współrzędnych.
Obecnie w usłudze dostępne są jedynie dane z ok. 30 serwisów firmy Geo-System Sp. z o. o. ale istnieje również możliwość rejestracji innych serwisów spełniających wymagania usługi.
Szczegóły techniczne funkcjonowania usługi

2010-04-20 - GEO-MAP tymczasowym systemem w powiecie piaseczyńskim
W związku z realizacją projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacji usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną" GEO-MAP został wybrany jako system tymczasowy w powiecie piaseczyńskim do chwili opracowania i wdrożenia systemu docelowego.
    Jednocześnie rozpoczęto proces publikacji danych zasobu i internetowe wspomaganie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK, których pierwsze efekty znajdziecie Państwo na nowej stronie PODGiK www.podgik-piaseczno.pl. W pierwszej kolejności udostępniono współrzędne i opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej. Osnowa publikowana jest na tle ortofotomapy, danych ewidencyjnych lub dostępnych serwisów WMS. Dostęp do tych danych możliwy jest po uzyskaniu kodu dostępu z PODGiK. Dalsze dane i nowe funkcjonalności będą pojawiały się sukcesywnie w najbliższym czasie.

2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024