Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

sierpień 2012

2012-08-29 - 320 iMPA w Polsce
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 sierpnia 2012r.) serwis dla miasta Przasnysz jest 320 wdrożeniem serwisu iMPA. Jest to jednocześnie 75 wdrożenie serwisu w województwie mazowieckim. Tym samym już blisko 25% gmin w tym województwie wykorzystuje system eGmina z modułem iMPA do prowadzenia urzędowego rejestru adresowego. W wyniku współpracy z GUGiK adresy z każdego kolejnego wdrożenia iMPA są automatycznie widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne. Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy, m.in. ortofotomapy, dokumenty planistyczne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), oferta inwestycyjna gminy. Numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest również do odpowiednich portali powiatowych.

2012-08-22 - 310 iMPA w Polsce
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Wolin jest 310 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 53 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2012-08-09 - 300 iMPA w Polsce
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Stepnica jest 300 wdrożeniem serwisu iMPA. Jest to jednocześnie 50 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA.
Miło nam jest również poinformować, że w wyniku współpracy z GUGiK od 6 sierpnia 2012r. adresy z iMPA są już widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna w poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne.
Jednocześnie Od początku roku wykonano już 150 wdrożeń systemu eGmina z modułem iMPA. To tyle ile w sumie w trzech poprzednich latach (2009 – 13, 2010 – 30, 2011 – 97). Zależność przedstawia załączony wykres.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024