Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

lipiec 2013

2013-07-31 - 600 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (30 lipca 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Andrychów (andrychow.e-mapa.net) w powiecie wadowickim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 600, natomiast liczba punktów adresowych zgromadzonych w bazach danych technologii iMPA przekroczyła 2.000.000.
W systemie umieszczono również warstwę zagospodarowania przestrzennego oraz bogatą warstwę obiektów POI – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez Urząd.
Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach w wiodących województwach.

2013-07-22 - IV list otwarty do Głównego Geodety Kraju
W dniu 22 lipca 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego w kontekście dyskusji nad zmianami w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz odpowiedzi (pismo KN-5012-36/2013), udzielonej przez Zastępcę Głównego Geodety Kraju 2 lipca 2013r. na artykuł "Analiza przepisów związanych z prowadzeniem numeracji adresowej, czyli jak naprawić EMUiA".

2013-07-19 - 590 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (19 lipca 2013r.) został uruchomione serwisy iMPA dla Miasta Sławno (mslawno.e-mapa.net) i Gminy Sławno (slawno.e-mapa.net) w powiecie sławieńskim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 590, a województwie zachodniopomorskim przekroczyła 90% wszystkich gmin.
Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach.

2013-07-17 - Analiza treści modeli podstawowych opublikowanych w wydanych dotychczas rozporządzeniach
Na stronie prawo.geo-system.com.pl oraz na portalu Geoforum został opublikowany artykuł dot. analizy treści Modeli Podstawowych opublikowanych w wydanych dotychczas rozporządzeniach. Zapraszamy do zapoznania się ze spostrzeżeniami zaobserwowanymi w wyniku analizy schematów XSD zawartych w nowych rozporządzeniach.

2013-07-10 - 580 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (10 lipca 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Ustronie Morskie (ustroniemorskie.e-mapa.net) w powiecie kołobrzeskim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 580, a województwie zachodniopomorskim 90% wszystkich gmin.
Aktualny udział wdrożeń systemu iMPA z podziałem na województwa przedstawiono na wykresie.

2013-07-09 - Apel Prezesa GiG do Głównego Geodety Kraju
W dniu 9 lipca 2013r. prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Pan Rafał Piętka wystosował apel do Głównego Geodety Kraju w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. W piśmie Prezes GiG odnosi się także do sposobu stanowienia prawa i dyskusji, która się w związku z tym toczy przypominając m.in. wcześniejszy list otwarty dr inż. Waldemara Izdebskiego. Apeluje też by rozpocząć od nowa prace nad prawem geodezyjnym i kartograficznym. na podst. http://gig.org.pl
Treść listu

2013-07-04 - 570 serwisów iMPA
W dniu dzisiejszym (4 lipca 2013r.) zostały uruchomione serwisy iMPA dla Gminy Somonino (http://somonino.e-mapa.net) oraz Gminy Stężyca (http://stezycapomorska.e-mapa.net) – obie położone są w powiecie kartuskim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 570 co daje prawie 25% wszystkich gmin.
Aktualny udział wdrożeń systemu iMPA z podziałem na województwa przedstawiono na wykresie.

2013-07-02 - List PTG do Głównego Geodety Kraju
W dniu 2 lipca 2013r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wystosował list do Głównego Geodety Kraju, w którym odnosi się do kwestii obecnego stanu branży geodezyjnej i jego naprawy. Wskazane zostały w nim "przykłady gnębiące polską geodezję", które "w pełni uzasadniają konieczność podjęcia rozważnego i odpowiedzialnego dialogu administracji geodezyjnej i kartograficznej z organizacjami działającymi czynnie w naszej branży". Wystąpienie to jest "jednocześnie jednoznacznym głosem poparcia dla diagnoz, tez i wniosków, podniesionych w ostatnim okresie przez Pana dr inż. Waldemara Izdebskiego (przyp. Prezesa Zarządu firmy Geo-System), które skierował w swoich listach do Głównego Geodety Kraju". na podst. www.ptg-org.pl
Treść listu

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024