Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

czerwiec 2010

2010-06-28 - Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego
28 czerwca w serwisach iGeoMap PODGiK powiatu mińskiego oraz powiatu warszawskiego zachodniego została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach (format papieru, kolorystyka) zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.

Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut.
Opłaty wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Pierwszym powiatem, w którym uruchomiono taką usługę w lutym 2010 roku był powiat poznański.
Proces zamówienia mapy szczegółowo opisuje INSTRUKCJA.

2010-06-21 - 50 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych w ePODGIK
W dniu dzisiejszym liczba prac geodezyjnych zgłoszonych internetowo w serwisie ePODGiK przekroczyła 50.000. Pierwsze prace zgłoszono w serwisie w październiku 2007 roku. 50000 pracę zgłosiła firma GEOMAX Piotr Rogiński z gminy Szemud.
Serwis wykorzystywany jest w 9 Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarejestrowanych jest w nim obecnie 691 firm oraz 1205 geodetów uprawnionych. Ze wstępnych szacunków wynika, że w obecnym roku w serwisie zostanie zgłoszonych łącznie ok. 40.000 prac geodezyjnych. Miesięczny rozkład prac z ostatnich 12 miesięcy przedstawia wykres po prawej.
Średnio we wszystkich ośrodkach dokumentacji wykorzystujących technologię ePODGiK drogą internetową zgłaszanych jest ponad 55% wszystkich prac geodezyjnych. Szczegółowy rozkład w poszczególnych ośrodkach przedstawiono na wykresie obok.

2010-06-02 - Nowa funkcjonalność w serwisie ePODGiK
W dniu 2 czerwca 2010r. w serwisie ePODGiK wprowadzono możliwość wizualizacji zgłoszonych zakresów prac geodezyjnych na tle danych serwisu Google Maps. Ponadto umożliwiono także łatwe sprawdzenie trasy dojazdu z siedziby firmy do obszaru zgłoszonej pracy. Usługa oparta jest o API Google Maps. Powyższe funkcjonalności działają w powiatach, w których wprowadzono PUWG 2000.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024