Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

styczeń 2021

2021-01-28 - Zmiana dotycząca podpisu kierownika w powiecie piaseczyńskim

Operaty elektroniczne - podpis Kierownika

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych (...) operat elektroniczny w formacie pliku PDF powinien być podpisany przez Kierownika pracy geodezyjnej poprzez jedną z trzech form:

  1. podpis kwalifikowany (pozwalający na podpis dużych plików - ponad 10 MB),
  2. podpis zaufany (pozwalający na podpis plików do ok. 7 MB),
  3. podpis osobisty.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w okresie, w którym wielu z Państwa przestawiło się na operaty techniczne w formie elektronicznej (możliwość tą wspólnie z firmą GEO-SYSTEM umożliwiliśmy poprzez system ePODGiK już w 2016 roku). Poniekąd wymusiła tę zmianę również sytuacja związana z pandemią. Nie mniej jednak mimo wielu interpretacji i wyjaśnień GGK w kwestii pierwotnych intencji powyższego przepisu jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów prawa w jego brzmieniu. Jednocześnie informuję, że spodziewana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów, które jest obecnie w fazie konsultacji.
W związku z powyższym proszę o zorganizowanie podpisu zaufanego lub kwalifikowanego przez Kierowników prac geodezyjnych w okresie nie dłuższym niż 28 luty 2021 r.
Po tej dacie zostanie wyłączona możliwość przesyłania operatu elektronicznego bez podpisu jw. (czyli pierwsza opcja z listy w systemie ePODGiK). Ponadto producent portalu ePODGiK poinformował, że trwają prace nad uwzględnianiem przy przesyłaniu do pzgik operatów elektronicznych podpisanych z wykorzystaniem PAdES. Przypominamy, że operaty papierowe mogą być przyjmowane do pzgik nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. (§ 42 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów).
Liczymy na Państwa zrozumienie i sprawne wyposażenie się w podpisy zaufane lub kwalifikowane. Zapewniam, że dla obu stron procesu obsługi prac geodezyjnych operaty elektroniczne w Wydziale Geodezji i Katastru mogą być obsługiwane zdecydowanie sprawniej niż papierowe, co z pewnością przekłada się na szybsze działanie Wydziału, szybsze zasilenie baz, szybszą dostępność operatu przy zgłoszeniach itd.

Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024