Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

maj 2016

2016-05-18 - iGeoMap/ePODGiK w powiecie grójeckim
W dniu 17 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu uruchomiono obsługę prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK wraz z uruchomieniem publikacji danych ewidencyjnych w ramach tzw. powiatowego węzła katastralnego (www.grojecki.e-mapa.net).
Powiat grójecki jest już ósmym powiatem województwa mazowieckiego, w którym uruchomiono technologię iGeoMap/ePODGiK. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) na tle wszystkich prac w powiatach korzystających dotychczas z technologii iGeoMap/ePODGiK. Średni procentowy udział prac elektronicznych w wymienionych powiatach wynosi już ponad 80%, a z serwisu korzysta już 2067 firm geodezyjnych i 2138 geodetów uprawnionych.
Po zgłoszeniu pracy w portalu www.grojecki.e-mapa.net, materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w ośrodkach dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Powiat grójecki jest pierwszym powiatem, w którym technologia iGeoMap/ePODGiK nie wymaga korzystania z apletu Javy, gdyż wszystkie funkcjonalności związane ze zgłaszaniem prac oraz zakupem map zostały przeniesione do powiatowego portalu mapowego dostępnego pod adresem http://grojecki.e-mapa.net.
Powiatowy portal mapowy http://grojecki.e-mapa.net udostępniony jest jednocześnie dla mieszkańców powiatu i integruje dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną.

2016-05-10 - 400 000 prac geodezyjnych w ePODGiK
W dniu 10.05.2016r. została przekroczona liczba 400.000 prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.
Technologia iGeoMap/ePODGiK powstała 8 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGiK i obecnie usprawnia obecnie pracę 14 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac w sposób automatyczny generuje materiały niezbędne do jej realizacji. Geodeci otrzymują materiały już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
W chwili obecnej we wszystkich ośrodkach średni udział procentowy prac elektronicznych przekroczył już 80%, a w ośrodkach w Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim i Pruszkowie przekracza 94%. Rozkład miesięczny zgłaszanych prac przedstawiono na wykresie.
W serwisie ePODGiK zarejestrowanych jest aktualnie 2067 firm geodezyjnych i 2138 geodetów uprawnionych. Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK ponad 11.600 prac, drugie miejsce to prawie 8.000 prac, natomiast trzecie to ponad 6200 prac geodezyjnych.
Najnowszym osiągnięciem technologii iGeoMap/ePODGiK jest możliwość przyjmowania operatu elektronicznego udostępnione w powiatach mińskim i piaseczyńskim. W powiecie mińskim przez rok funkcjonowania technologii przyjęto w ten sposób ponad 2500 operatów, co stanowi niemal połowę wszystkich operatów.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024