Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

lipiec 2014

2014-07-24 - Wznowienie internetowego zgłaszania prac w powiecie warszawskim zachodnim
W dniu wczorajszym 23.07.2014r., o godzinie 16:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w powiecie warszawskim zachodnim. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą płatności internetowych obsługiwanych przez firmę PayU S.A..

2014-07-23 - Wznowienie internetowego zgłaszania prac w powiecie wołomińskim
W dniu dzisiejszym 23.07.2014r., o godzinie 8:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w powiecie wołomińskim. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A..

2014-07-11 - ePODGIK gotowy na zmiany Pgik
Informujemy, że od godziny 0:00 dnia 12 lipca 2014r. internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w powiatach poznańskim i mińskim będzie funkcjonowało normalnie z tym, że przed wygenerowaniem materiałów konieczne będzie wniesienie stosownej opłaty za udostępniane materiały. Opłata wynika ze zmienionej ustawy ‘Prawo geodezyjne i kartograficzne’ i będzie wnoszona przez system płatności internetowych bezpośrednio po zgłoszeniu pracy lub później po zalogowaniu się w serwisie epodgik.pl.

2014-07-04 - Waldemar Izdebski doktorem habilitowanym
W dniu 3 lipca 2014r. dr inż. Waldemar Izdebski Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. oraz pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcie projektowo-technologiczne "Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP" oraz ogólny dorobek naukowy i dydaktyczny.
Waldemar Izdebski urodził się 21 sierpnia 1964 roku w Trzebieszowie. W roku 1984 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zakończone praca dyplomową pt. "Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji" pod kierunkiem Prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. "Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej" napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Nowaka.
Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczy w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jego działalność wyrażona jest wieloma publikacjami, udziałem w pracy zespołów eksperckich oraz licznymi wdrożeniami oprogramowania, opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

2014-07-02 - 1050 serwisów iMPA
W dniu 2 lipca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Kępno (http://kepno.e-mapa.net/). Jest to już 1050 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 139 w województwie wielkopolskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
Aktualną statystykę wdrożeń w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024