Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Aktualności

kwiecień 2011

2011-04-28 - System Informacji Przestrzennej iGeoSIP w Urzędzie Miejskim w Kórniku
W dniu 28 kwietnia 2011r. uruchomiono w Urzędzie Miejskim w Kórniku System Informacji Przestrzennej iGeoSIP, którego część publiczna będzie dostępna dla obywateli na stronie www urzędu oraz pod linkiem kornik.e-mapa.net.

Na wdrożenie składa się oprogramowanie iGeoSIP umożliwiające kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną w jednostkach samorządu terytorialnego, moduł iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) służący do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymogami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. oraz moduł iRMK (internetowy Rejestr Mienia Komunalnego) do prowadzenia rejestru mienia komunalnego gminy (m.in. kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy, prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentacji graficznej nieruchomości na tle różnych serwisów mapowych.

W powiecie poznańskim oprogramowanie iMPA oraz iRMK funkcjonuje w 10 gminach w różnej konfiguracji. Informacje o nowo nadanych adresach trafiają automatycznie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu (m.in. na mapę powiatu) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Część ogólnodostępna portalu kornik.e-mapa.net oferuje szereg danych tematycznych prowadzonych bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kórniku, takich jak aktualna informacja turystyczne (baza noclegowa i gastronomiczna), przebiegi ścieżek rowerowych czy siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2011-04-19 - Uruchomienie systemu iRMK w Gminie Rewal
W dniu 19 kwietnia uruchomiono serwis "Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego" dla gminy Rewal.
Jest to nowoczesny system pracujący w infrastrukturze sieciowej oparty o przeglądarkę internetową. System pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (w tym m.in. prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentacją graficzną nieruchomości na tle różnych serwisów mapowych.
System umożliwia jednocześnie obsługę i prezentację ofert inwestycyjnych związanych ze sprzedażą mienia gminnego.
Jest to kolejne po iMPA wdrożenie nowoczesnego oprogramowania wspomagającego pracę urzędu gminy Rewal.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.rewal.punktyadresowe.pl.

2011-04-11 - Dostępne są wszystkie dane w Geoportalu ZCPWZ

Od dnia 14 kwietnia 2011r. w Geoportalu ZCPWZ dostępne są już wszystkie pozyskane w ramach projektu PL0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dane w ujednoliconej szacie graficznej. Portal działa w opracowanej przez nas technologii iGeoSIP.
Baza adresowa portalu oparta została o dane funkcjonującego w gminach systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych). W przypadku gmin nieprowadzących elektronicznie rejestrów punktów adresowych wykorzystaliśmy dane udostępnione przez Geodetę Województwa Zachodniopomorskiego. Portal oferuje również szereg danych tematycznych prowadzonych bezpośrednio przez zarejestrowanych użytkowników lub publikowanych w oparciu o usługi sieciowe.


2011-04-06 - Uruchomienie iMPA dla miasta i gminy Śrem
W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Śrem służący do nowoczesnego prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.srem.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

2024 IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024