Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

marzec 2012

2012-03-30 - Już 200 wdrożeń technologii eGmina+iMPA
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (30 marca 2012r.) Serwis dla gminy Cedynia jest 200 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w Polsce. Tym samym w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2012 roku system został wdrożony w 50 gminach.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ok. 1,1 mln punktów adresowych oraz 131 tys. ulic.

2012-03-19 - Już 190 wdrożeń systemu e-gmina+iMPA
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (19 marca) Serwis dla gminy Szemud (http://szemud.e-mapa.net/) jest 190 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w Polsce. Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ponad 1 mln punktów adresowych oraz 131 tys. ulic.

2012-03-14 - Zmiany przy zgłaszaniu prac przez iGeoMap
Przy zgłaszaniu prac geodezyjnych wprowadzono konieczność określania daty zakończenia pracy przez Wykonawcę. Wcześniej było tak, że system podpowiadał datę zakończenia, co powodowało czasami sytuację, że Wykonawcy nie byli świadomi jaką datę zakończenia podali. Zmiana została uzgodniona ze wszystkimi ośrodkami dokumentacji.

2012-03-14 - Powiaty szamotulski i świdwiński włączone do kw.info.pl
W dniu 14 marca 2012r. do serwisu kw.info.pl włączono powiaty szamotulski i świdwiński. Tym samym w serwisie przybyło ok. 100.000 nowych działek. W obu powiatach na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów istnieje również możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres.

2012-03-09 - Powiat wołomiński w kw.info.pl
Do serwisu kw.info.pl służącego do internetowego udostępniania numerów ksiąg wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych włączono dziś (9 marca) powiat wołomiński.
Powiat wołomiński jest drugim w tym roku, a kolejnym, po legionowskim, mińskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim, powiatem w województwie mazowieckim włączonym do tej usługi. Obecnie w serwisie można korzystać z danych dla ok. 1.000.000 działek ewidencyjnych z 10 powiatów.
Na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji numeracji adresowej istnieje możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres. W przypadku powiatu wołomińskiego usługa wyszukiwania po adresie funkcjonuje na terenie całego powiatu.

2012-03-07 - Ponad 1.000.000 punktów adresowych w bazach iMPA
Uruchomiony w dniu dzisiejszym (7 marca) Serwis iMPA dla miasta Opole sprawił, że przekroczona została granicy miliona punktów adresowych zawartych w bazach iMPA. Statystyki wskazują, że jest to niemal 15% wszystkich punktów adresowych funkcjonujących w Polsce.
Najwięcej punktów adresowych zgromadzonych jest w bazie m.st. Warszawy, a następne, w kolejności co do liczby punktów, są bazy gmin Piaseczno oraz Grodzisk Mazowiecki.

2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024