Login: Hasło:   20 lipca 2024  

Aktualności

czerwiec 2024

2024-06-24 - Zaproszenie Starosty Mińskiego
w imieniu Starosty Mińskiego zapraszamy Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim. Gościem spotkania będzie Pan Sebastian Bała, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Pan Zbigniew Malinowski - prezes firmy Geo-System.
Tematami spotkania będą wybrane zagadnienia w obszarze realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności analiza i ocena materiałów zasobu, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków a także zagadnienia związane z konwersją baz danych do obowiązujących przepisów prawa, nowymi aplikacjami do ich prowadzenia oraz modułu GeoMapGML dedykowanego dla Wykonawców.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 101 – sala konferencyjna na 1-szym piętrze budynku.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


2024-06-19 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Giżycku
W związku ze zrealizowaniem prac polegających na dostosowaniu baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219) informujemy wykonawców, którzy zgłosili prace geodezyjne, a nie przekazali ich wyników do weryfikacji o konieczności ponownego wygenerowania danych do zgłoszonych prac geodezyjnych.

Piotr Czerep


2024-06-18 - Informacja Starosty Międzychodzkiego
Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670):
1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
4. Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:
1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;
2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Z uwagi na powyższe Starosta Międzychodzki informuje, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 1 lipca 2024 roku zostaje wyłączona możliwość przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików EMU i EOB, a jedynym formatem wymiany danych będzie format GML.

Wojciech Pawlak


2024-06-14 - Ankieta serwisu GeoForum
Szanowni Państwo, osoby zainteresowane tematem samorządu zawodowego geodetów zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie opublikowanej przez Geoforum.pl:
https://geoforum.pl/ankieta/105
Bardzo dziękuję za poświęcony czas

Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o.


2024-06-11 - Modernizacja EGiB w gm. Radzymin, pow. wołomiński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim dla 5 obrębów w gminie Radzymin:
Ciemne, Sieraków, Dybów Kolonia, Stary Janków, Nowy Janków
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Koszalinie Sp. z o.o., ul Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin
Kierownicy prac:
Tomasz Wołoszyn - tel. 605962568, t.woloszyn@opgk.koszalin.pl
Karolina Bartoszewska - tel. 600854195,karolina.bartoszewska@opgk.koszalin.pl

Planowane zakończenie: 28 listopada 2024 roku.

Dariusz Maślany


2024 VII VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024