Login: Hasło:   29 maja 2024  

Aktualności

grudzień 2015

2015-12-31 - Podsumowanie roku wdrożeń technologii e-Gmina
Kończący się rok 2015 charakteryzuje się dalszą dynamiczną informatyzacja rejestrów numeracji adresowej oraz cyfryzacją zbiorów danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W ciągu roku wdrożonych zostało ponad 350 nowych instalacji systemu iMPA, co daje już łącznie 1600 wdrożeń, czyli 64% gmin korzysta z aplikacji iMPA i tym samym wdrożyło portal mapowy w technologii e-Gmina.


Ciekawe przedstawia się również statystyka wdrożeń w rozbiciu na poszczególne województwa, gdyż już w 5 województwach udział gmin wykorzystujących system iMPA przekroczył 80%.


Powodem do zadowolenia jest też skuteczność w zasilaniu Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi prowadzonymi w aplikacji iMPA. Z opublikowanych statystyk jednoznacznie wynika, że 98% zasileń przypadających na oprogramowanie komercyjne jest realizowane przez aplikację iMPA. System automatycznie realizuje również obowiązek komunikacji z Urzędem Statystycznym, a w samym roku 2015 zostało przekazane elektronicznie ponad 36.000 zawiadomień o nowych adresach, eliminując tym samym konieczność korespondencji papierowej.

2015-12-22 - 1600 serwisów iMPA
Podsumowanie kończącego się 2015 roku w działalności firmy Geo-System wykazuje utrzymanie wysokiej dynamiki wdrożeń systemów iMPA, których liczba przekroczyła już 1600. Jubileuszowe wdrożenie przypada na Miasto Dąbrowa Górnicza (http://mdabrowagornicza.e-mapa.net/).
Podsumowując rok 2015 należy również wspomnieć o procesie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi z gmin. Firma Geo-System wykonała już ponad 1100 zasileń inicjalnych oraz około 4000 zasileń przyrostowych, co stanowi ponad 96% wszystkich zasileń PRG dokonanych przez systemy zewnętrzne (źródło: GUGIK).
Wobec powyższych informacji oraz faktu wydatkowania przez GUGiK ponad 28 mln zł na projekty informatyczne związane z numeracją adresową niezrozumiałe są trwające trudności z ustaleniem przez GUGiK jak wygląda zasilanie PRG przy pomocy aplikacji gugik-emuia. O tych problemach pisaliśmy już w piśmie skierowanym do gmin, w którym zwracaliśmy uwagę na niepojętą sytuację, w której GUGiK wie ile zasileń realizują podmioty zewnętrzne, a nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie: ile zasileń dokonała aplikacja gugik-emuia.

2015-12-14 - Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że wnioski z Konferencji w Jachrance zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka. Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w załączeniu, w którym zawarta jest prośba o analizę przestawionych postulatów i udzielenie odpowiedzi.

2015-12-07 - Ankieta dot. zmian w geodezji
W związku z artykułem w najnowszym numerze Geodety pt. "Wilk syty i owca cała" portal Geoforum.pl uruchomił ankietę, która umożliwia wyrażenie poparcia lub sprzeciwu w sprawie postulowanych w nim zmian w prawie. Ankietę można wypełnić pod niniejszym linkiem.

2024 V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024