Login: Hasło:   18 czerwca 2024  

Aktualności

sierpień 2010

2010-08-20 - Sprawdzanie statusu zlecenia w powiecie poznańskim
W ubiegłym tygodniu w powiecie poznańskim uruchomiliśmy nowy sposób informowania Wykonawców prac geodezyjnych o postępie w realizacji zleceń przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na oficjalnej stronie PODGiK umieściliśmy formularz, w który należy wpisać numer zlecenia (księgę robót/l. dz.) i kliknąć "Sprawdź".

Etapy prac podzielono na cztery kategorie:

  • w trakcie realizacji - praca zgłoszona, dane są przygotowywane,
  • materiały przygotowane - materiały do danej pracy są przygotowywane i czekają na odbiór,
  • materiały powykonawcze do odbioru - wystawiony rachunek lub zrobiony kosztorys (rachunek wystawiony, ale nie odebrany),
  • zlecenie zakończone - wystawiono rachunek lub KP.
Dane aktualizowane są codziennie w nocy.

2010-08-18 - Serwis kw.info.pl w powiecie poznańskim
W dniu 18.08.2010r. powiat poznański dołączył do usługi kw.info.pl służącej do internetowego udostępniania numerów Ksiąg Wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych.

Obecnie w serwisie można korzystać z danych Starostwa Powiatu Poznańskiego oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W najbliższym czasie planowane jest włączenie innych powiatów. Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu można następnie skorzystać z uruchomionego w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekw.ms.gov.pl, udostępniającego informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

2010-08-17 - Uruchomienie iMPA w gminie Karsin
W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Karsin (powiat kościerski) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.karsin.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

2010-08-12 - Ułatwienia przy zgłaszaniu prac

Wraz z nową wersją iGeoMap 3.3.9.3 wprowadzona została opcja zapamiętywania numeru NIP firmy zgłaszającej, numeru uprawnień geodety oraz haseł przy zgłaszaniu prac geodezyjnych. Można wybrać także opcję zapamiętywania samego NIPu i numeru uprawnień. Całość została oparta o mechanizmy ciasteczek (cookies). Aby pola poprawnie się zapamiętywały należy mieć włączoną obsługę COOKIES w przeglądarce.

Drugą z nowości jest także dodanie przycisków "Zaznacz wszystkie" i "Odznacz wszystkie" w oknie wyboru wielu działek do jednego zgłoszenia

Funkcjonalność ta powstała w odpowiedzi na uwagi użytkowników serwisu ePODGiK.


2010-08-06 - Start serwisu kw.info.pl
W dniu 6.08.2010r. firma Geo-system Sp. z o.o. uruchomiła portal kw.info.pl służący do internetowego udostępniania numerów Ksiąg Wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych.

Usługa jest odpłatna w kwocie 10,10zł (brutto) od udostępnionego numeru KW z czego 4,00 zł jest opłatą wpływającą do Starostwa udostępniającego dane zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Opłat za udostępnione informacje dokonuje się z wykorzystaniem systemu płatności internetowych platnosci.pl .
Obecnie w serwisie można korzystać z danych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W najbliższym czasie planowane jest włączenie innych powiatów. Z technicznego punktu widzenia mogą być włączone wszystkie powiaty posiadające dane numeryczne w dowolnym formacie GEO-MAP, GEO-INFO, EWMAPA i inne. Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu można następnie skorzystać z uruchomionego w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekw.ms.gov.pl, udostępniającego informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024