Login: Hasło:   24 kwietnia 2024  

Aktualności

sierpień 2021

2021-08-18 - Prace serwisowe w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
W związku z pracami serwisowymi baz danych Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie uprzejmie informuję, że w dniu 24.08.2021r. wystąpią opóźnienia w:
- przetwarzaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
- przetwarzaniu zamówionych map i plików DXF
Nie będzie można uzyskać wyrysów z mapy ewidencyjnej.
Planowane prace nie powinny być dłuższe niż 1 dzień roboczy. Za utrudnienia przepraszamy.

Dorota Szczucka-Stogniew


2021-08-09 - Prace z przekroczonym terminem zostaną anulowane
Przypominamy, że zgodnie z Art. 12a, ust. 1b) i 1c) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052.) niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem terminu zadeklarowanego w zgłoszeniu pracy jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. Prace, których terminy przekroczą zadeklarowane podczas zgłoszenia zostaną automatycznie anulowane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

Podobnie zgodnie z Art. 12b, ust. 7b) ww. ustawy, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych negatywnego protokołu weryfikacji, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Również w tym przypadku ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.


2024 IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2024